Dėl strategijų įgyvendinimo pradžios Print

Žemės ūkio ministerija sulaukia atskirų kaimo vietovių vietos veiklos grupių (VVG) klausimų bei kreipimųsi dėl vietos plėtros strategijų keitimų ir strategijų įgyvendinimo pradžios.

VVG klausia, ar šiuo metu būtina keisti strategijų įgyvendinimo veiksmų planus dėl pasikeitusios faktinės situacijos. Primename, kad ministerijos atstovai š.m. spalio 17 d. vykusiame LEADER įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdyje informavo, jog šiuo metu strategijų įgyvendinimo veiksmų planų keitimo inicijuoti nereikia. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) 2017 m. pradžioje inicijuos visų strategijų įgyvendinimo veiksmų planų keitimus, kad jie atitiktų faktinę situaciją ir Vietos projektų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Vietos projektų taisyklės), reikalavimus. Daugiau