Apie mus Print E-mail

logo

VVG - tai bendras visuomenininkų, verslo ir valdžios darbas kaimui

Rokiškio r. VVG save apibrėžia kaip besiplečiančią organizaciją, kuri telkia ir skatina visas vietos visuomenines organizacijas, savivaldos institucijas ir verslo struktūras bendrai veikti gerinant gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, įvairinant kaimo ekonomiką, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystę. Šis tikslas buvo pasirinktas, įvertinus Rokiškio rajono kaimo vietovių socialinės, ekonominės, aplinkosauginės situacijos ir gyventojų poreikių analizės rezultatus.

Rokiškio r. vietos veiklos grupė parengė Rokiškio rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategiją, kuri atspindi LEADER metodo įtvirtintą naują požiūrį į kaimo plėtrą, pabrėžiantį teritorinio susietumo, integruotumo, novatoriškumo bei dalyvavimo principus.

Rokiškio r. VVG kuriamos vietos plėtros siekis – veiklus, aktyvus, viešojoje politikoje dalyvaujantis kaimas. VVG veikla vykdoma diegiant strateginį požiūrį į kaimo plėtrą bei sudarant sąlygas pačioms kaimų bendruomenėms ir kitoms vietos organizacijoms aktyviai veikti sprendžiant savo aplinkos problemas.

VVG veiklos išskirtinumas pasireiškia tuo, jog ji strateginius sprendimus priima remdamasi vietos žinojimu – atsižvelgdama į kiekvieno partnerio patirtį, žinias ir požiūrį, remdamasi kaimo žmonių ir tikslinių grupių poreikiais.

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner