Informacija apie paraiškų vertinimą Print E-mail
Rokiškio rajono VVG informacija apie vietos projektų paraiškas
(V kvietimas)
2014-07-24
Pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą buvo gautos 4 vietos projektų paraiškos.
 • Pagal 1.1. Priemonę "Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas" gautos 4 vietos projektų paraiškos:

1.1.1. Veiklos sritį "Parama socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms" – 4 vietos projektų paraiškos. Vertinimo rezultatai čia.
Rokiškio rajono VVG informacija apie vietos projektų paraiškas
(IV kvietimas)
2013-11-08
Pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą buvo gautos 9 vietos projektų paraiškos.
 • Pagal 1.1. Priemonę "Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas" gautos 4 vietos projektų paraiškos:
1.1.1. Veiklos sritį "Parama socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms" – 4 vietos projektų paraiškos;
 • Pagal 1.2. Priemonę "Kaimo gyventojų verslumo skatinimas, verslo iniciatyvų rėmimas" gautos 5 vietos projektų paraiškos.
1.2.1. Veiklos sritį "Parama priemonėms, didinančioms kaimo gyventojų verslumą" 1 vietos projekto paraiška;
1.2.2. Veiklos sritį "Parama kaimo gyventojų verslo iniciatyvoms" - 4 vietos projektų paraiškos.
Pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos II prioritetą buvo gautos 2 vietos projektų paraiškos.
 • Pagal 2.1. Priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra" gautos 2 vietos projektų paraiškos:
2.1.1. Veiklos sritį "Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas" gauta 1 vietos projekto paraiška;
2.1.2. Veiklos sritį "Kaimo vietovei svarbių viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas" gauta 1 vietos projekto paraiška.
Rokiškio rajono VVG informacija
apie IV kvietimo pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją
vertinimų reikalavimus atitikusius vietos projektus

Pagal 1.1. Priemonės 1.1.1. Veiklos sritį "Parama socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms". Rezultatai čia
Pagal 1.2. Priemonės 1.2.1. Veiklos sritį "Parama priemonėms, didinančioms kaimo gyventojų verslumą". Rezultatai čia
Pagal 1.2. Priemonės 1.2.2. Veiklos sritį "Parama kaimo gyventojų verslo iniciatyvoms". Rezultatai čia
Pagal 2.1. Priemonės 2.1.1. Veiklos sritį "Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas". Rezultatai čia
agal 2.1. Priemonės 2.1.2. Veiklos sritį "Kaimo vietovei svarbių viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas". Rezultatai čia
Rokiškio rajono VVG informacija apie vietos projektų paraiškas
(III kvietimas)
2013-07-15
Pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą trečio kvietimo metu iš viso buvo gautos 34 vietos projektų paraiškos.
 • Pagal 1.1. Priemonę "Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas" gauta 16 vietos projektų paraiškų:
1.1.1. Veiklos sritį "Parama socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms" – 12 vietos projektų paraiškų;
1.1.2. Veiklos sritį "Saugios kaimo aplinkos kūrimas" – 4 vietos projektų paraiškos.
 • Pagal 1.2. Priemonę "Kaimo gyventojų verslumo skatinimas, verslo iniciatyvų rėmimas" gauta 1 vietos projekto paraiška, vyksta verslo projektų paraiškų surinkiams.
1.2.1. Veiklos sritį "Parama priemonėms, didinančioms kaimo gyventojų verslumą" 1 vietos projekto paraiška;
1.2.2. Veiklos sritį "Parama kaimo gyventojų verslo inicatyvoms" 1 vietos projekto paraiška.
.
Pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos II prioritetą trečiojo kvietimo vyksta paraiškų surinkimas
 • Pagal 2.1. Priemonės "Kaimo atnaujinimas ir plėtra":
2.1.1. Veiklos sritį "Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas" 1 vietos projekto paraiška;
2.1.2. Veiklos sritį "Kaimo vietovei svarbių viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas" 14 vietos projektų paraiškų;
2.1.3. Veiklos sritį "Kultūros paveldo objektų išsaugojimas,amatų gaivinimas ir plėtra" - 1 vietos projekto paraiška.
Rokiškio rajono VVG informacija
apie III kvietimo pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją
vertinimų reikalavimus atitikusius vietos projektus (tarpinė informacija)

Pagal 1.1. Priemonės 1.1.1. Veiklos sritį "Parama socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms".
Rezultatai čia
Pagal 1.1. Priemonės 1.1.2. Veiklos sritį "Saugios kaimo aplinkos kūrimas". Rezultatai čia.
Pagal 1.2. Priemonės 1.2.1. Veiklos sritį "Parama priemonėms, didinančioms kaimo gyventojų verslumą". Rezultatai čia.
Pagal 1.2. Priemonės 1.2.2. Veiklos sritį "Parama kaimo gyventojų verslo iniciatyvoms". Rezultatai čia.
Pagal 2.1. Priemonės 2.1.1. Veiklos sritį "Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas". Rezultatai čia.
Pagal 2.1. Priemonės 2.1.2. Veiklos sritį "Kaimo vietovei svarbių viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas". Rezultatai čia.
Pagal 2.1. Priemonės 2.1.3. Veiklos sritį "Kultūros paveldo objektų išsaugojimas, amatų gaivinimas ir plėtra". Rezultatai čia

Rokiškio rajono VVG informacija apie vietos projektų paraiškas
(II kvietimas)
2012-10-19
Pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą antro kvietimo metu iš viso buvo gautos 3 vietos projektų paraiškos.
 • Pagal 1.1. Priemonę "Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas" gauta 3 vietos projektų paraiškos:
1.1.1. Veiklos sritį "Parama socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms" – 3 vietos projektų paraiškos;
1.1.2. Veiklos sritį "Saugios kaimo aplinkos kūrimas" – paraiškų negauta.
 • Pagal 1.2. Priemonę "Kaimo gyventojų verslumo skatinimas, verslo iniciatyvų rėmimas" paraiškų negauta:
1.2.1. Veiklos sritį "Parama priemonėms, didinančioms kaimo gyventojų verslumą" paraiškų negauta;
1.2.2. Veiklos sritį "Parama kaimo gyventojų verslo inicatyvoms" paraiškų negauta.
Pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos II prioritetą antro kvietimo metu iš viso buvo gautos 9 vietos projektų paraiškos
 • Pagal 2.1. Priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“:
2.1.1. Veiklos sritį "Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas" gauta 4 vietos projektų paraiškos;
2.1.2. Veiklos sritį "Kaimo vietovei svarbių viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas" – 3 vietos projektų paraiškos;
2.1.3. Veiklos sritį "Kultūros paveldo objektų išsaugojimas,amatų gaivinimas ir plėtra" – 2 vietos projektų paraiškos.
Rokiškio rajono VVG informacija
apie II kvietimo pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją
vertinimų reikalavimus atitikusius vietos projektus (tarpinė informacija)

Pagal 1.1. Priemonės 1.1.1. Veiklos sritį "Parama socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms". Iš viso gautos 3 vietos projektų paraiškos. Galutiniai rezultatai čia.
Pagal 1.1. Priemonės 1.1.2. Veiklos sritį "Saugios kaimo aplinkos kūrimas". Paraiškų negauta.
Pagal 1.2. Priemonės 1.2.1. Veiklos sritį "Parama priemonėms, didinančioms kaimo gyventojų verslumą". Paraiškų negauta.
Pagal 1.2. Priemonės 1.2.2. Veiklos sritį "Parama kaimo gyventojų verslo iniciatyvoms". Paraiškų negauta.
Pagal 2.1. Priemonės 2.1.1. Veiklos sritį "Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas". Galutiniai rezultatai čia.
Pagal 2.1. Priemonės 2.1.2. Veiklos sritį "Kaimo vietovei svarbių viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas". Galutiniai rezultatai čia.
Pagal 2.1. Priemonės 2.1.3. Veiklos sritį "Kultūros paveldo objektų išsaugojimas, amatų gaivinimas ir plėtra". Galutiniai rezultatai čia.

 

Rokiškio rajono VVG informacija apie vietos projektų paraiškas
(I kvietimas)

2011-03-15

Pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą pirmo kvietimo metu iš viso buvo gauta 20 vietos projektų paraiškų.
Pagal 1.1. Priemonę "Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas" gauta 18 vietos projektų paraiškų:
1.1.1. Veiklos sritį "Parama socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms" –
16 vietos projektų paraiškų;
1.1.2. Veiklos sritį "Saugios kaimo aplinkos kūrimas" – 2 vietos projektų paraiškos.
Pagal 1.2. Priemonę "Kaimo gyventojų verslumo skatinimas, verslo iniciatyvų rėmimas" gautos 2 vietos projektų paraiškos:
1.2.1. Veiklos sritį "Parama priemonėms, didinančioms kaimo gyventojų verslumą" paraiškų negauta;
1.2.2. Veiklos sritį "Parama kaimo gyventojų verslo inicatyvoms" gauta 2 vietos projektų paraiškos.

2011-04-12

Pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos II prioritetą pirmo kvietimo metu iš viso buvo gauta 12 vietos projektų paraiškų.
Pagal 2.1. Priemonės "Kaimo atnaujinimas ir plėtra":
2.1.1. Veiklos sritį "Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas" gautos 7 vietos projektų paraiškos;
2.1.2. Veiklos sritį "Kaimo vietovei svarbių viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas" – 3 vietos projektų paraiškos;
2.1.3. Veiklos sritį "Kultūros paveldo objektų išsaugojimas,amatų gaivinimas ir plėtra" – 2 vietos projektų paraiškos.


Rokiškio rajono VVG informacija
apie I kvietimo pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją
vertinimų reikalavimus atitikusius vietos projektus (galutinė informacija)

 • Pagal 1.1. Priemonės 1.1.1. Veiklos sritį "Parama socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms".
  Iš viso gauta 16 vietos projektų paraiškų. Galutiniai rezultatai čia
 • Pagal 1.1. Priemonės 1.1.2. Veiklos sritį "Saugios kaimo aplinkos kūrimas". Iš viso gautos 2 vietos projektų paraiškos. Galutiniai rezultatai čia
 • Pagal 1.2. Priemonės 1.2.1. Veiklos sritį "Parama priemonėms, didinančioms kaimo gyventojų verslumą". Paraiškų negauta.
 • Pagal 1.2. Priemonės 1.2.2. Veiklos sritį "Parama kaimo gyventojų verslo iniciatyvoms". Iš viso gautos 2 vietos projektų paraiškos. Galutiniai rezultatai čia
 • Pagal 2.1. Priemonės 2.1.1. Veiklos sritį "Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas". Iš viso gautos 7 vietos projektų paraiškos.
  Galutiniai rezultatai čia
 • Pagal 2.1. Priemonės 2.1.2. Veiklos sritį "Kaimo vietovei svarbių viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas". Iš viso gautos 3 vietos projektų paraiškos.
  Galutiniai rezultatai čia
 • Pagal 2.1. Priemonės 2.1.3. Veiklos sritį "Kultūros paveldo objektų išsaugojimas, amatų gaivinimas ir plėtra". Iš viso gautos 2 vietos projektų paraiškos.
  Galutiniai rezultatai čia
 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner