Jubiliatai Print E-mail
ekslibris     

Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio skyrius, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės narys,
vasario 11 dieną minėjo savo 10 –metų sukaktį.
Rokiškio kultūros centro salėje vyko iškilmingas minėjimas,
buvo sveikinami gražiausių rajono sodybų šeimininkai ir aktyviausi draugijos nariai.
Pateikiame iškilmingos sukakties minėjimo šventinį pranešimą.

LPD 10-mečio jubiliejaus proga,
2012-02-11

Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio skyriaus pirmininkės Laimo Keraitienė pranešimas

10 m. jubiliejus, kaip draugijai - lyg ir nemažai. Galėčiau kalbėti ilgai apie tuos puikius žmones, kuriuos teko sutikti draugijos vekloje per šį dešimtmetį. Deja, mūsų valdyba griežta 10 metų – 10 min. ir tik apie veiklą.
Įsikūrėm sunkiai, tik iš antro karto - nuolat raginami tuo metu buvusio Seimo nario Vytauto Saulio, kuriam ramybę drumstė draugijos pirmininkas Juozas Dingelis. Galutinai kantrybės taurę perpildė buvusio Kupiškio skyriaus pirmininko, labai gerai pažįstamo, nuoširdaus žmogaus Viliaus Vilimo skambutis: „Laima, aš atsakingas už jūsų skyriaus įkūrimą - padėk man.“ Draugams neatsakysi – valdžios spaudimu, greituoju būdu užregistravom organizaciją 2002 vasario 7 d. Valdybą išrinkome iš 9 narių, tarp kurių tokie kaip Audronė Gavėnienė, Rimantas Kapušinskas iš pavaduotojų postų neišverčiami, nors ir norėtų, nariai Onutė Mackevičienė, Janina Komkienė, Darutis Krivas ir aš pati be jokio kuklumo sėdim jau 10 m. Kiti - pasikeitė.
Pirmieji metai buvo gausūs darbų. Su moksleiviais organizavome renginį „Žemės dienai- vyturio daina“: medžiagomis rėmėme inkiliukų gamybą, kurie buvo iškelti krašto muziejaus medžiuose.
Su literatais Reda Kisielyje, Vladu Lioliu dalyvavome Juozo Tumo Vaižganto skaitiniuose-Svėdasuose. Ir nuo to laiko Svėdasuose J.Tumui-Vaižgantui skirtuose renginiuose, mes dažni svečiai.
Kartu su Europos komiteto ir mūsų rajono Seimo nariais padėjome organizuoti Europos dieną Rokiškyje, diskusiją su visuomene „Europa ir mes“, o krepšinio varžybose su jungtine teisingumo ir žvaigždių komanda nugalėjo draugystė.
Dalyvavome Kupiškio skyriaus 5 m. jubiliejuje, ta proga pasodintas raudonasis ąžuolas sėkmingai auga Draugijos 80-mečiui skirtame ąžuolyne.
Rugpjūčio men. išvykome pasigrožėti gražiausiomis Kauno, Alytaus r. sodybomis, aplankėme Grūto parką.
Lietuvos pilietinių organizacijų forumo renginys „Pilietinės visuomenės brandos aktualijos“ įpareigojo dirbti kaimo bendruomenių aktyvinimo klausimais. O ką aktyvinsi, kai jų praktiškai nėra? Šiuo klausimu teko daugiausia dirbti: ieškoti iniciatorių, dalyvauti jų kūrimosi procese, rengti įstatus. Kaip tarybos narei - jas globoti, užtarti sprendžiant įvairius klausimus. Mums pralaužti ledus padėjo ne tik Seimo narys, bet ir Biržų r. bendruomenių patirtis, pas jas lankėmės su jomis susibičiuliavome. Mokėmės visi kartu. Praėjo 10 metų, dabar tai praeitis, pasikeitė požiūris į bendruomenes, pasikeitė ir jų padėtis, nors problemų yra ir dabar - tik jos kitokios.
Kodėl mums bendruomenės - aktualu. Mūsų iškeltai idėjai reikia bendraminčių, kurie ją priima, skleidžia, įgyvendina. Be seniūnų, bendruomenės yra mūsų didžiausios pagalbininkės.
Tais pačiais metais paruošėme 2 projektus - didelį ir mažą: Laukupės upelio ir jo teritorijos tvarkymas, „Žmogus ir jį supanti aplinka“. Dideliam pinigų negavom, su mažuoju pragyvenom t.y. vykdėm veiklą.
Jau pirmaisiais metais nutarėme, kad gražiausiai tvarkomų sodybų ir įmonių bei organizacijų teritorijų sutvarkymo konkursus rengsime kas antri metai, o konkursus „Įžiebk Kalėdų žvaigždę“ bei daugiabučių namų gražiausiai tvarkomų balkonų ir palangių - kasmet, nes pastatai niūrūs, pilki ir negrąžūs.
Sakoma žmogus planuoja – velnias juokiasi. Nesužydėjo visi balkonai ir palangės Nepriklausomybės aikštėje, nors buvo atvežtos jau susodintos gėlės loveliuose, pagaminti ir pritvirtinti laikikliai. Bet yra šaunuolių, iki šiol iniciatyvą palaiko miesto seniūnija, redakcija, sodros, bibliotekos kolektyvai. Ačiū Jums.
Parko gatvės daugiabučiai, taip pat stebina palangių puošnumu, nekalbant jau apie šios gatvės individualius namus. Kavoliškio gyvenvietės daugiabučių aplinka, pripažinkime, yra viena iš geriausiai besitvarkančių ne tik visame rajone, bet mažai turinti konkurentų ir apskrityje. Neatsitiktinai ši gyvenvietė buvo pripažinta „Draugiškiausia pasauliui Panevėžio apskrities vietove“, nes jau 10 m. besitesiantis konkursas „Įžiebk Kalėdų žvaigždę“, iš čia įgavęs pagreitį, plačiai paplito visame rajone. Mūsų draugijos prizas - Varno sukurta skulptūra Lauko gatvėje.
Konkursus organizuoti - viena, o pastebėti, paskatinti žmones - kita. Reikia pinigėlių, o jų nėra. Kasmet rašėme projektus - ačiū Jurgai, Janinai, Audronei, nors tų pinigėlių ir nedaug, bet 2 proc. įnašas, mūsų draugijos narių Rimanto Kapušinsko, Romo Petronaičio geranoriška pagalba, išpainiodavo ir iš sunkiausios situacijos, kažkaip susisukame, užtenka ir menkiems prizeliams, ekskursijoms ir koncertams. Bendrus renginius ne visada, bet paremdavo ir savivaldybė.
Ką davė konkursai . Manau, rajone turime 26 pavyzdines sodybas, iš jų 2 Juozo Latvėno- Kriaunų sen. bei Audronės ir Pauliaus Vaičiūnų – Pandėlio sen. yra respublikinio konkurso nominantės.
Draugijos vardu noriu padėkoti jų šeimininkams, ypač Adamoniams, Smalinskams, Bisliams, Jarmalajavams, Šinkūnams, Juozui Latvėnui ir kitiems, kad visada priimate draugijos narius, mūsų rajono svečius, norinčius pasigrožėti Jūsų darbo rezultatais, pasimokyti iš jūsų. Džiugu, kad jie visada būna sužavėti. Be pavyzdinių sodybų turime į jas daug pretenduojančių, įdomių, savitų, kūrybingų. Šie metai – tai parodys. Ir žiemą, ir vasarą gražinasi žmonės ne dėl konkursų, jie kuria, nori gyventi gražiau, o mes turime pastebėti tai, kad ir kiti norėtų pasekti jų pavyzdžiu.
Siekdami pagerbti žmones, skyriaus lėšomis buvome išleidę metinį kalendorių su gražiausių mūsų sodybų vaizdais.
Stengiamės patirties semtis ir iš kitų rajonų. Konkursų nugalėtojus pakviečiame į keliones. Aplankėme Biržų, Pasvalio, Panevėžio, Šiaulių,Telšių, Kauno, Alytaus, Siguldos gražiausias sodybas, pabuvojome Rundalės pilyje, grožėjomis tulpių žydėjimu. Organizavome susitikimą su alpinistu Vitkausku, fotomenininku Ylevičiumi, darbščiausiems grožio kūrėjams dovanojome Leitaitės, vyrų ansamblio iš Latvijos, Kęstučio Kerbedžio, Merūno, Radži, Nijolės Narmontaitės pasirodymus.
Išėjus iš darbo draugijos narei Jakučionienei nutrūko ryšiai su mokyklomis. Ankščiau bendrai rengtos akcijos Žemės dienos minėjimui, gėlių balkonams išauginimas, žaliųjų plotų priežiūra, Laukupės upelio, muziejaus tvenkinių pakrančių valymas, bendros akcijos su prekybos centru IKI, po pastarosios moksleiviai buvo apdovanoti- išvežti į Šiaulių arenoje vykusį koncertą – tik prisiminimai, tačiau tai mano aplaidumas, viskas pataisoma.
Retsykiais aplankome mūsų sodintą Euromišką, net nesitiki, kad per 8 metus jis taip galėjo ištįsti. Nebuvo nei vieno pavasario, kad mūsų žmonės kartu su visais nedalyvautų miško sodinimo darbuose, organizuojamuose Rimanto Kapušinsko.Tai pavasarinė dūšios atgaiva ir pareiga-pasodinti medelį.
Rėmėme ir remsime visas gražias iniciatyvas. Daug kartų rinkomės ir diskutavome kaip sutvarkyti Rokiškio tvenkinio pakrantes, įrengiant poilsio ir sporto zonas, juolab, kad mūsų draugijos narys Stasys Mekšėnas yra ne tik uolus, bet ir įkyrus (gerąja prasme) to iniciatorius. Įkurta bendruomenė, daug padaryta jos, rėmėjų lėšomis. Tai, manau, geriausias bendruomeniškumo ir iniciatyvumo pavyzdys visame rajone. Rajono, miesto buvusių ir esančių seniūnijos vadovų supratingumas, rėmėjų geranoriškumas matant konkretų rezultatą, duoda gražius rezultatus - tai pati mėgiamiausia jaunimo lankymosi vieta. Nors yra visko: ir nesusipratimų, ir klaidų įgyvendinant dabartinį projektą, tačiau nepaisant to, tikime, kad visa Rokiškio tvenkinio aplinka, padedant gyventojams, bus oazė poilsiui ir sportui. Ir nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jaučia pareigą ir atsakomybę tai įgyvendinti.
Turime daug aktyvių draugijos narių; bendruomenių vadovai Danutė Kirstukienė, Jūratė Bagužienė, sugeba ne tik organizuoti apžiūras, bet ir gražiai pagerbti žmones, puoselėjančius aplinkos grožį. Neatsilieka ir Obelių, Juodupės seniūnai, Kriaunų seniūno sodyba viena iš gražiai besitvarkančių, o Vita Mačiulienė viena iš organizatorių. Jūžintų seniūnė Audronė Baltuškaitė sutelkė moterų kolektyvą, kuris ne tik augina gėles, bet jas sodina ir prižiūri visame miestelyje. O Kazliškio seniūno Vytauto Spalgėno skardus balsa įpareigoja laiku nusišienauti veją ir neapleisti gyvenvietės. Draugijos narės Nijolė Šniokienė, Nida Lungienė didelės pagalbininkės patarimais, kantrios mūsų renginiams muziejuje, kultūros centre. Nuoširdus ačiū joms ir jų kolektyvams. Onutės ir Zigmo Mackevičių vedamos ekskursijos visada pamalonina ausį pagyros žodžiais atsisveikinant su mūsų svečiais.
Neįsižeis valdybos nariai, kad aš jų nepagirsiu, tai mūsų darbas, kurio rezultatais mes džiaugiamės arba ne. Daug turime svajonių ir sumanymų, kurioms kartais pritrūkstame ir laiko ir lėšų.
Bet pati didžiausia, puoselėta jau eilę metų,- sutvarkyti Moškėnų piliakalnį, pritaikyti jį turizmui ir visuomenės poreikiams artėja. Projektas, kuriam Audronė Gavėnienė ir jos komanda tiek daug prakaito įdėjo, patvirtintas, nors dėl pareiškėjo pasikeitimo buvo apkarpytas draugijos nenaudai/ šiemet bus pradėtas vykdyti. Tai vienas iš 27 piliakalnių ir pilkapių, kurio pritaikymas visuomenės poreikiams bus finansuojamas iš Leader programos. Tikime, kad tai bus naujas turistų lankomas objektas, kuriame bus sudarytos galimybės rengti tradicinius kultūrinius renginius; poezijos pavasario skaitymus, Sekminių šventes, Rasų šventes su etnografinėmis apeigomis, kurios čia vykdavo prieš tris dešimtmečius ir dar ankščiau, ir tęsiant draugijos tradiciją, kasmet /liepos 6 d./ uždegsime laužą paminėdami Mindaugo karūnavimo dieną.
Mūsų draugija išaugo - jei įkūrimo metais buvo 31 narys, tai šiuo metu yra 66 nariai.
Visada gauname reikiamą pagalbą iš mūsų draugijos pirmininko Juozo Dingelio, visada esame pakviesti į organizuojamus renginius, be abejo daugelyje dalyvaujame.
Dėkojame visiems ištikimiems mūsų pagalbininkams, už jūsų nuomonę, patarimus, už jūsų darbštumą, idėjas, skleidžiamą meilę gamtai, grožio sukūrimą. Mieli šio renginio dalyviai, pabūkit mūsų bendraminčiais ir pagalbininkais, būkime kartu, veikime kartu. Ir tegul mums sekasi.

Ačiū už dėmesį ir kantrybę.

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner