VVG tinklo konferencijoje, 2012-05-09 Print E-mail

    Penkeri metai kartu su
    LEADER metodu

 

 

   Konferencijos vedėjai Raimonda Vilimienė ir
   Arvydas Veikšra. Egidijaus Giedraičio foto.

Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai gegužės 9-10 rinkosi Trakuose į konferenciją „Penkeri metai kartu su LEADER metodu“. LEADER metodas Lietuvoje veikia daugiau nei penkeri metai. Per konferenciją paminėta sukaktuvių data, dalintasi patirtimi ir pasiekimais, apžvelgtos VVG strategijų įgyvendinimo pusiaukelės aktualijos. Konferencijoje Rokiškio r. VVG atstovavo pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė ir valdybos narys Albinas Urbonas.

 


 

Konferencijos atidarymą paskelbė Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Janina Augustinavičienė. Žemės ūkio ministros Kazio Starkevičiaus šiltus sveikinimus konferencijos dalyviams per davė Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė. Pirmojoje konferencijos dalyje buvo išklausyta 10 pranešimų: „LEADER projektų eiga Lietuvoje dabartis ir ateitis“ (Žemės ūkio ministerijos vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė), „Tyrimo „Lietuvos vietos veiklos grupių 2007-2013 m. vietos plėtros strategijų įgyvendinimo analizė. Pusiaukelės pamokos” (Vytautas Zubas, Vilma Gegužienė), „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas, rezultatai“ (Klavdija Stepanova), „Tarpteritorinis bendradarbiavimas, jaunimo užimtumas“ (Jolita Umbrasienė), „LEADER tarptautiniai projektai ir jų įgyvendinimas” (Egidijus Giedraitis), „Verslumo ir socialinių projektų įgyvendinimas“ (Reda Kneizevičienė), „Projektų įgyvendinimas Alytaus regione“ (Edgaras Gardziulevičius, Andrė Zenevičienė, Povilas Saulevičius), „Vietos projektai“ (Marytė Žiubrienė), „Tradicinių amatų puoselėjimas" (Valė Krauleidienė),  "Įgūdžių įgijimo projektų įgyvendinimas" (Neringa Čemerienė). Pirmąją konferencijos dalį vainikavo Vietos veiklos grupių tinklo padėkos vietos veiklos grupėms už energiją, ryžtą ir sumanumą įgyvendinant Leader metodą Lietuvoje.
Antrąją konferencijos dieną VVG nariai pasiskirstė į dvi grupes ir leidosi lankyti Trakų krašto VVG įgyvendinamų projektų.
VVG tinklas turi sumanymų patirties sklaidos konferenciją rengti kasmet.

Janina Augustinavičienė

 

Konferenciją pagerbė svečiai: Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė, departamento specialistės Ilona Sadovkaitė ir Jolanta Vaičiūnienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktorė Erika Viltrakienė, skyrių vadovai Lina Gaidžiūnaitė bei Rytis Sasnauskas, Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro vadovai Lina Gumbrevičienė ir Darius Macijauskas, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos atstovė Loreta Sirvydienė.

Egidijaus Giedraičio foto.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė perdavė konferencijai Žemės ūkio ministro Kazio Stratkevičiaus sveikinimus. Egidijaus Giedraičio foto.

Ant Angelų kalvos, įsikūrusios šalia Trakų, VVG tinklo pirmininkė Janina Augustinavičienė atliko ritualinius užkalbėjimus, kad visų Lietuvos VVG darbą lydėtų sėkmė. Egidijaus Giedraičio foto.

 

  

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner