Valdyboje, 2012-06-04 Print E-mail

Patvirtinti Strategijos taisymai ir kvietimo taisyklės

Svarbiausiomis birželio valdybos posėdžio temomis buvo Strategijos taisymai ir II kvetimo teikti vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją taisyklės. VVG valdyba aprobavo preliminarią kvietimo pradžią ir pabaigą: nuo birželio 18 d. 9 val. iki pagal I prioritetą - rugpjūčio 20 dienos 17 val., pagal II prioritetą –rugsėjo 18 dienos 17 val.

Taisyklės tinklalapyje bus paskelbtos Nacionalinei mokėjimo agentūrai patvirtinus Strategijos keitimus, nes Strategijos keitimai yra susieti su kvietimo taisyklėmis.  Valdybos nariai patvirtino VšĮ Saviugdos centro prašymą tapti VVG nariu ir Aldonos Žėkienės prašymą išbraukti iš organizacijos narių sąrašo. Naujieji valdybos nariai Lukas Audickas ir Vitalijus Jocys pasirinko dirbti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų plėtros darbo grupėje. VVG administracijos specialistams buvo patikslintas atlyginimų koeficientas: projekto vadovui – vietoje 31,35 Lt/val. sumažintas 25,01 lt/val.,finansininkui/projektų vadybininkui ir konsultantui/projektų vadybininkui – nuo 26,45 Lt/val. sumažintas iki 21,08 Lt/val. Klaidingi koeficientai, laiku nustačius netikslumus, nebuvo pritaikyti. Valdybos nariai išklausė informacijos apie VVG vykdomus ir planuojamus projektus.

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner