Parama kaimo bendruomenėms Print E-mail

Paraiškos priimamos iki birželio 3 dienos

Žemės ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paramos paraiškas pagal Paramos kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų veiklai teikimo taisykles. Kaimo bendruomenės ir kaimo bendruomenių asociacijos prašymus paramai gauti gali teikti pagal šias sritis:

1. Kaimo vietovėje esančioms viešosioms erdvėms sutvarkyti ir prižiūrėti, pritaikant kaimo gyventojų poreikiams. Skiriama paramos suma iki 25 000 Lt;
2. Kaimo bendruomenės verslumo projektams įgyvendinti kaimo bendruomenei priklausančiose patalpose. Skiriama paramos suma iki 25 000 Lt;
3. Kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų materialinei techninei bazei stiprinti ir (arba) sukurti. Skiriama paramos suma iki 10 000 Lt.

Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama iki 90 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

 Tinkamos finansuoti laikomos šios projekto išlaidos, patirtos nuo sprendimo skirti paramą priėmimo:

Pagal 1 veiklos sritį:
1.1. statybos darbų, prekių ir paslaugų, susijusių su viešųjų erdvių (išskyrus pastatus) tvarkymu ir pritaikymu kaimo gyventojų poreikiams, pirkimas;
1.2. įrenginių, įrankių, mechanizmų nuoma;
1.3. įrenginių, įrankių, mechanizmų pirkimas projekto veikloje planuojant vykdyti viešųjų erdvių priežiūrą (bendra kompensuojamų įsigijimo išlaidų suma iki 3000 Lt (trys tūkstančiai litų);
1.4. projekto veiklos viešinimas (kompensuojama iki 200 Lt (du šimtai litų) viešinimo išlaidų);

Pagal 2 veiklos sritį:
2.1. įrangos ir technologinių įrengimų įsigijimas ir parengimas naudoti;
2.2. statybinių medžiagų įsigijimas;
2.3. statybos darbų pirkimas (kompensuojama iki 50 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų);
2.4. projekto veiklos viešinimas (kompensuojama iki 200 Lt (du šimtai litų) viešinimo išlaidų);

Pagal 3 veiklos sritį:
3.1. kompiuterinės įrangos, programinės įrangos, spausdintuvo įsigijimas, neviršijant pagrindinės kompiuterinės įrangos ir programinės įrangos didžiausiųjų įkainių, nustatytų Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodikoje
3.2. multimedijos projektoriaus, įskaitant ekraną, įsigijimas (kompensuojama iki 2500 Lt (du tūkstančiai penki šimtai litų) įsigijimo išlaidų);
3.3. daugiafunkcio spausdintuvo įsigijimas (kompensuojama iki 1000 Lt (vienas tūkstantis litų) įsigijimo išlaidų);
3.4. renginių įgarsinimo įrangos (mikrofono, dviejų garso kolonėlių, daugiafunkcio muzikinio pulto, stiprintuvo) įsigijimas (kompensuojama iki 3000 Lt (trys tūkstančiai litų) įsigijimo išlaidų);
3.5. biuro baldų įsigijimas;
3.6. projekte numatyto įsigyti ilgalaikio turto apsaugos priemonių (apsauginių žaliuzių, grotų, apsauginės signalizacijos) įsigijimas ir montavimas;
3.7. projekto veiklos viešinimas (kompensuojama iki 200 Lt (du šimtai litų) viešinimo išlaidų).

Norėdama gauti paramą bendruomenė ar bendruomenių asociacija negali būti gavusi ir nesiekia gauti paramos projekte numatytoms išlaidoms finansuoti iš kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos (toliau – ES) programų.

Per paskutinius vienerius kalendorinius metus iš valstybės biudžeto kaimo bendruomenei ar kaimo bendruomenių asociacijai neturi būti skirta ir išmokėta lėšų projektui įgyvendinti.

Kaimo bendruomenė ar kaimo bendruomenių asociacija turi būti registruota Juridinių asmenų registre ne trumpiau kaip vienus metus iki paraiškos pateikimo įregistravimo datos.

Kaimo bendruomenė turi turėti ne mažiau kaip 15 narių.

Paraiškos priimamos Programos ,,Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centre (Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.) pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Paraiška gali būti pateikta asmeniškai pareiškėjo vadovo arba per pareiškėjo įgaliotą asmenį (turėti atitinkamus dokumentus). Taip pat gali būti atsiųsta per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.
Paraiškos paramai gauti priimamos iki 2013-06-03.

Paraiškos formą rasite čia.

Paraiškos pildymo istrukciją rasite čia.

Visą įsakymą rasite čia.

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner