Valdyboje, 2013-05-30 Print E-mail

 

Vasaros pabaigoje - ketvirtasis paraiškų surinkimas

 

 

 

 

 

Naujos kadencijos valdyba su Obelių bendruomenės centro atstovais. Raimondos Stankevičiūtė-Vilimienės foto.

Svarbiausias VVG valdybos posėdžio klausimas buvo dėl trečiojo kvietimo I prioriteto gautų paraiškų ir neišnaudotų lėšų, suplanuotas projektų atrankos posėdžio laikas - birželio 21 d. Taip pat aptarta idėja, kad moksleiviai atliekamus visuomenei naudingus darbus galėtų juos atlikti jų kaimų bendruomenėse. Aptartas VVG nario skundas teismui ir NMA dėl naujos valdybos suformavimo.

 

 

Per trečiąjį kvietimą „minkštųjų“ projektų kategorijoje VVG sulaukė iš viso 17 viešųjų projektų idėjų (vienas pareiškėjas savo paraišką jau atšukė). Iš parengtos suvestinės matyti, kad prie veiklos srities „Socialinės, kultūrinės kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvos“ dar yra likę nerezervuotų 114 654 Lt; prie „Saugios kaimo aplinkos“ – 21 343 Lt, o prie „Parama priemonėms, didinančioms kaimo gyventojų verslumą“ – 90 000 Lt. Jei ŽŪM nenubrauks lėšų, nuspręsta likučiams suplanuoti 4 kvietimą rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais, kad būtų suspėta dar iki metų pabaigos įvertinti gautas paraiškas ir pasirašyti sutartis.
Į VVG narius buvo priimtas Obelių bendruomenės centras, Šiuo medtu VVG jau jungia 116 narių. Dar trys kaimo nevyriausybinių organizacijų prašymai atidėti būsimam posėdžiui, nes pareiškėjų atstovai negalėjo atvykti.
Valdybos darbo grupės išsirinko vadovus:

  • Priežiūros (strategijos) grupės vadove - pirmininkė, projekto vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė;
  • VVG organizcinės priežiūros ir informcijos sklaidos grupės – Albinas Urbonas;
  • Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų grupės – Audronė Baltuškaitė;
  • Jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų plėtros grupės – Nijolė Gužienė;
  • Kaimo vietovių verslo įvairinimo grupės – Vidmantas Kanopa;
  • Turto, finansų, narių mokesčių ir aktyvumo kontrolės grupės – Valerijus Rancevas.

Aptarti VVG nario skundai teismui ir NMA. Romualdas Kaminskas skundžia šios kadencijos valdybos suformavimą. Atsakymą į R. Kaminsko skundą padėjo rengti VVG valdybos narys, teisininkas Vilmantas Raupys. Nuspręsta, kad teisme VVG atstovaus pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.
Taip pat valdyba patvirtino pirmininko pasirašytas sutartis, pasitarta, kad LEADER leidžiamam leidiniui apie šalies vietos veiklos grupes ir įgyvendinamas strategijas, kai pavyzdiniai bus teikiami skirtingų veiklų projektai: Obelių sporto klubo, Bajorų kaimo bendruomenės, I. Skripkos individualios įmonės. Jaunimo reikalų departamento inicijuotoje diskusijoje jaunimo politikos tema VVG atstovaus valdybos narė Nijolė Gužienė.
Taip pat valdyba palaikė idėją, kad moksleivių atliekami visuomenei naudingi darbai būtų organizuojami jų kaimų bendruomenėse. Birželio 20 d. Švietimo skyrius inicijuoja diskusiją ir dėl prasižengusiems moksleiviams auklėjamojo pobūdžio darbų atlikimo savo kaimų bendruomenėse Diskusijoje nuo VVG dalyvaus pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, valdybos nariai - Albinas Urbonas, Audronė Baltuškaitė.
Naujos kadencijos valdybai ir administracijos darbuotojams LEADER centras rengs mokymus LEADER tema, mokymai vyks birželio 13 d.

 

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner