Valdyboje, 2013-09-06 Print E-mail

Duotas startas naujam paraiškų surinkimo kvietimui

Penktadienį, rugsėjo 6 d., VVG valdyba patvirtino paramą paskutiniems14-kai trečiojo kvietimo metu gautiems vietos projektams ir apsisprendė dėl 4 kvietimo. Ketvirtajam kvietimui teikti vietos projektų paraiškas Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijai įgyvendinti skirta 0,5 mln. Lt, vietos projektų paraiškų surinkimo terminas: rugsėjo 30 - spalio 30 d.

Patvirtinta parama 14-kai vietos projektų

Per posėdį finansavimas skirtas 13 viešųjų projektų: Žiobiškio stadiono renovacijai – 175,1 tūkst. Lt., Obelių miesto aikštei – 297 tūkst. Lt., žaidimų aikštelei prie Kazliškio pradinės mokyklos – 74,9 tūkst. Lt., Obelių vaikų globos namų „Vaikų svajonių miestui“ – 62,4 tūkst. Lt., sporto, žaidimų, poilsio erdvei prie Lailūnų bendruomenės namų – beveik 129,8 tūkst. Lt., teritorijai prie Aukštakalnių kultūros namų – 160,3 tūkst. Lt., Laimutės Sadauskienės įmonės inicijuotam projektui „Baravykų ir šakočių namai“ – 171,6 tūkst. Lt, patalpų pritaikymui Kamajų gyventojų poreikiams – 341,9 tūkst. Lt., teritorijos prie Panemunėlio pagrindinės mokyklos pritaikymui poilsiui – 199,1 tūkst. Lt., Obelių mokyklos – darželio vaikų žaidimų aikštelei– 57,9 tūkst. Lt., rekreacinei zonai prie Kurkliečių II tvenkinio įrengti – 66,9 tūkst. Lt., Kamajų vaikų darželio aikštelei – 256,7 tūkst. Lt., poilsio ir laisvalaikio parko įkūrimui Skemuose – 299,9 tūkst. Lt.

Taip pat buvo patvirtinta ir 1 verslo patraiška. 150 tūkst. Lt. mobilioms medžio dirbtuvėms skirta UAB „Palomenės energijai“, kuri medienos apdirbimo veiklą vykdys Aleksandravėlėje.

Strategijos rezultatas - jau 63 projektai

Po projektų atrankos posėdžio valdyba svarstė eilinius vietos veiklos grupės reikalus. Į organizaciją buvo priimti du nauju nariai - asociacija J.Vienožinskio tėviškės bendruomenė ir Rokiškio r. Pandėlio gimnazija; dabar organizacijoje - jau 119 narių. Patvirtintas Jurgitos Danienės atsistatydinimas ir vietos veiklos grupės valdybos narių. Iki visuotinio susirinkimo valdyba dirbs nepilna sudėtimi. Patvirtinti Strategijos keitimai, kad vietos veiklos grupė galėtų surengti ketvirtąjį, o jeigu prireiks ir paskesnius kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Vietos projektų paraiškų surinkimo 4 kvietimas bus pašauktas rugsėjo 30- spalio 30 dienomis; kvietimui skirta beveik 0,55 mln. Lt . Bus priimamos paraiškos pagal 5 Strategijos veiklos sritis – apie 140 tūkst. Lt. valdyba nusprendė skirti socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų iniciatyvoms; paramai priemonėms didinančioms kaimo gyventojų verslumą - 90 tūkst. Lt; patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimui - 36 tūkst. Lt, kaimo vietovei svarbių viešųjų erdvių sutvarkymui, sukūrimui – beveik 61 tūkst. Lt. Daugiausiai lėšų – 227 tūkst. Lt bus skiriama paramai kaimo gyventojų verslo projektams. Posėdyje buvo patvirtintos kvietimos taisyklės bei dokumentų formos, kurios netrukus bus paskelbtos tinklalapyje, rubrikoje "Informacija pareiškėjams".Rokiškio rajono. Per tris kvietimus VVG jau turi solidų – 63 paraiškų kraitį. Iš 7,48 mln. Lt. numatytų VVG strategijoje, jau paskirstyta– 6,9 mln litų. 
Taip pat valdyba pritarė rugsėjo 9 dienos tarptautinio bendradarbiavimo projekto "Atrasta istorija" darbo grupės vizitui pas partnerius, pasirašyti sutarties pakeitimų ir detalizuoti pasikeitusių projekto veiklų.


2013906 projektu atranka

Projektų vertinimo laukia (iš dešinės) Regina Meiluvienė ir Gintautas Girštautas (Skemų socialinės globos namai), Jolanta Vygelienė (Kamajų kaimo bendruomenė), Algirdas Kulys (Kazliškio kaimo bendruomenė), Tymukas (Kamajų A. Strazdo gimnazija)

V. Morkūno foto

2013906 projektu atranka1

Taip pat Žilvinas Misiūnas (Obelių bendruomenė), Lina Jocienė (Obelių vaikų globos namai), Sigita Gasiūnienė (Aukštakalnių kaimo bendruomenė), Daiva Lukošiūnienė (Lailūnų kaimo bendruomenė), Esmiralda Smalstie nė (Aukštakalnių kaimo bendruomenė)

V. Morkūno foto

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner