Sprendimai teisėti Print E-mail

Teismas atmetė VVG nario ieškinį

Rokiškio rajono apylinkės teismas išnagrinėjo VVG nario Romualdo Kaminsko ieškinį dėl 2013-03-15 VVG Panemunėlio seniūnijos bendruomenių sektoriaus narių posėdžio nutarimo ir 2013-04-05 VVG visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo sprendimo.

Per posėdį ir susirinkimą į VVG valdybą nuo Panemunėlio bendruomenių sektoriaus buvo deleguota ir išrinkta Kristina Ragelienė, kitas pretendentas Romualdas Kaminskas nei posėdyje, nei susirinkime daugumos balsų negavo.R.Kaminskas teismo prašė posėdžio nutarimą ir susirinkimo sprendimą naikinti dėl, jo nuomone, buvusių procedūrinių pažeidimų. Teismas išklausęs abiejų pusių ir liudininkų paaiškinimus nusprendė ieškinį atmesti. Sprendime konstatuojama: „..., jog ieškovas neįrodė savo reikalavimo pagrįstumo, nurodyti pažeidimai, dėl kurių reikėtų pripažinti negaliojančiais 2013-03-15 Panemunėlio bendruomenės sektoriaus nustarimą ir 2013-04-05 Rokiškio rajono vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio rinkiminio susirinkimo sprendimo dalį dėl valdybos narės K.Ragelienės išrinkimo nelaikytini įrodyti ar esminiai, o sprendimų priėmimas, atsižvelgiant į dalyvavusių ir balsavusių narių kvorumą, teisėtas, todėl pagrindo juos laikyti negaliojančiais nėra ir ieškovo ieškinys atmestinas“.
Rokiškio rajono laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ žurnalistė Dalia Zibolienė paprašė VVG pirmininkę Raimondą Stankevičiūtę-Vilimienę įvertinti sprendimą.

Žurnalistė: „Kaip vertinate šį teismo sprendimą?“

R.Stankevičiūtė-Vilimienė: „Norėčiau vertinti ne teismo sprendimą, bet ieškovo vietos veiklos grupės nario Romualdo Kaminsko tiesos paieškas pasitelkiant teismo instituciją. Man atrodo, kad to tikrai nereikėjo – esame atvira organizacija. Veikia vietos veiklos grupės tinklalapis, kuriame pranešame viską. Ir vietos veiklos grupe, ir kaimo plėtra besidomintiems žmonėms stengiamės išsamiai aiškinti, kas tokie esame, kokie tikslai, kokiais principais veikiame. Todėl į organizaciją kasmet įstoja naujų narių.Teismą pasiekęs skundas parodė, kad iš 119 narių (tiek šiandien jungia Rokiškio rajono vietos veiklos grupė) du - R.Kaminskas ir Rokiškio rajono Panemunėlio gel. st. kaimo bendruomenė, kuriai jis pirmininkauja, – mūsų organizacijos įstatus ir kitus veiklos dokumentus supranta ne taip, kaip jie suformuluoti. Todėl R.Kaminsko keletą kartų prašiau, jog sudarytų galimybes susitikti su jo vadovaujamos bendruomenės taryba, jis pažadėjo pakviesti į visuotinį narių susirinkimą. Su panemuneliečiais apie vietos veiklos grupę pasikalbėsime ir, tikiu, kad didesnėje auditorijoje bus daugiau supratimo bei pasitikėjimo.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner