Diskusija ŽŪM, 2013 spalis Print E-mail

Dėmesys - verslumui kaime skatinti

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), tęsdama diskusijas dėl laukiančių 2014-2020 m. LEADER metodo įgyvendinimo naujų iššūkių, spalio 17 d. surengė apskritojo stalo diskusiją „Nevyriausybinių organizacijų verslo kūrimo galimybės. Teisinis reguliavimas“. Diskusijoje dalyvavo vietos veiklos grupių atstovai, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, ŽŪM atstovai.

 

 

Publikuojame straipsnį su pranešimų nuorodomis

Didelis dėmesys bus skiriamas verslumui kaime skatinti
2013-10-22

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), tęsdama diskusijas dėl laukiančių 2014-2020 m. LEADER metodo įgyvendinimo naujų iššūkių, spalio 17 d. surengė apskritojo stalo diskusiją „Nevyriausybinių organizacijų verslo kūrimo galimybės. Teisinis reguliavimas“. Diskusijoje dalyvavo vietos veiklos grupių atstovai, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, ŽŪM atstovai.

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, ir Lietuvos kaimo plėtros programos projektais, ateinančiu 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu didelis dėmesys turi būti skiriamas verslumo kaime skatinimui. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, rengdamas Lietuvos kaimo situacijos analizę, nustatė, kad vietos veiklos grupės ir vietos bendruomenės sustiprėjo ir 2007-2013 m. programiniu laikotarpiu sukūrė tinkamą infrastruktūrą, todėl 2014-2020 metais didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas veiklų ir verslumo idėjų skatinimui.

Reglamento projekto 20 straipsnis numato galimybę dėl paramos verslo kaime kūrimui ir plėtrai kreiptis kaimo bendruomenėms, kitoms asociacijoms, užsiimančioms ekonomine veikla, todėl renginio metu aptartos galimybės ir kliūtys kaimo bendruomenėms imtis verslo, ypač per Leader priemonę.

Dėl paramos verslo kaime kūrimui ir plėtrai galės kreiptis kaimo bendruomenės, kitos asociacijos, užsiimančios ekonomine veikla. Žemės ūkio ministerijos atstovė Kristina Indriošienė į apskritojo stalo diskusiją susirinkusiems socialiniams partneriams pristatė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos projekte numatomas priemones, skirtas verslui kaime skatinti (PRIEDAS 1).

Susitikimo metu klausimus, susijusius su mokestine sistema, individualių įmonių, mažųjų bendrijų steigimo ypatumais ir kt. pristatė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atstovė Alina Gaudutytė (PRIEDAS 2).

Su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto tvarkymą, verslo kūrimo sąlygas, maisto saugą supažindino Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Aušra Išarienė (PRIEDAS 3).

Renginio pabaigoje ministerijos atstovai socialinius partnerius ragino būti aktyviais teikiant pasiūlymus dėl galimų investavimo sričių 2014-2020 m. laikotarpiui.

Žemės ūkio ministerijos informacija

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner