VVG narėms - mero padėkos raštai Print E-mail
dovile apdovanojimai Audrones foto

Mero padėkos raštais sekmadienį bus apdovanotos
D. Pučinskienė (kairėje) ir A. Baltuškaitė (dešinėje)
V. Morkūno foto

Sekmadienį, Rokiškio kultūros centro salėje iškilmingame rajono savivaldybės tarybos posėdyje, skirtame Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai - paminėti, mero padėkos raštais bus apdovanotos dvi Rokiškio rajono vietos veiklos grupės narės - Dovilė Pučinskienė ir Audronė Baltuškaitė.

VVG teikimu, mero apdovanojimą gaus D. Pučinskienė, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės narė, vietos veiklos grupės administracijos darbuotoja, Aleksandravėlės kaimo bendruomenės pirmininkė, už visuomenines iniciatyvas ir aktyvią projektinę veiklą.

Dovilė yra Rokiškio rajono vietos veiklos grupės projekto „VVG narių ir potencialių pareiškėjų mokymai Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijai įgyvendinti“ vadovė (projektas įgyvendinamas nuo 2010-10-25 iki 2015-06-01; projekto vertė – 300 tūkst. Lt). Kaip Aleksandravėlės bendruomenės pirmininkė per pastaruosius keletą metų sutelkė bendruomenę ir įgyvendino reikšmingų Aleksandravėlės kraštui projektų, finansuojamų iš įvairių nacionalinių ir Europos Sąjungos fondų, taip pat dalyvavo bendrovių skelbtuose konkursuose ir pelnė laureatų apdovanojimus:
2010 m. „Aleksandravėlė matoma ir žinoma“ (investicija – 4035 Lt, finansuotojas – Lietuvos kaimo tinklas);
2010 m. „Eismo saugumas bendruomenėse“ (apdovanota prizu), LR Susisiekimo ministerijos konkursas;
2011 m. „Eismo saugumas bendruomenėse“ (apdovanota prizu), LR Susisiekimo ministerijos konkursas;
2012 m. „Paulius Širvys – krašto žmones telkiantis vardas“ (VVG projektų konkurso laureatas – „Naujas įvykis vietovėje) (investicija 28000 Lt, finansavimo programa - Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategija);
2012 m. „Idėjų autobusas“ (investicija – 12000 Lt, finansuotojas – Lietuvos kaimo tinklas);
2012 m. „Aleksandravėlė keičiasi“ (investicija – 25000 Lt, finansavimo programa – Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms);
2012 m. „Eismo saugumas bendruomenėse“ (apdovanota prizu),  LR Susisiekimo ministerijos konkursas;
2013 m. „Eismo saugumas bendruomenėse“ (apdovanota prizu), LR Susisiekimo ministerijos konkursas;
2013 m. UAB „Žalvaris“ projektas ,,Išvalyk Lietuvos kaimą“. (surinkta 2198 kg elektronikos atliekų, Panevėžio regione užėmė I-ąją vietą ir laimėtas 1500 Lt piniginis prizas); kitos mažesnės akcijos bei projektai.
Jos vadovaujama bendruomenė tapo tikros savivaldos kaime pavyzdžiu: seniūnija yra praktiškai perleidusi bendruomenei rūpestį viešosiomis kaimo teritorijomis.

Jūžintų seniūnė A. Baltuškaitė taip pat gaus mero padėkos raštą už už visuomenines iniciatyvas Rokiškio rajono kaimuose ir miesteliuose, paramą kaimo bendruomenių įgyvendinamoms idėjoms.

Audronė Rokiškio rajono VVG nare yra nuo 2008 metų (beveik nuo pat šios asociacijos įsikūrimo). Ji aktyviai dalyvauja organizacijos veikloje, organizacijos nariai ja pasitiki – moteris jau 4 kadencijas renkama į vietos veiklos grupės valdybą. Valdyboje ji vadovauja Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų darbo grupei. Kaip savanorė, Audronė prisiima įsipareigojimus, yra nuolatinė vietos veiklos grupės renginių fotoreporterė, rašo pranešimus žiniasklaidai. A.Baltuškaitė aktyviai veikė rengiant ir įgyvendinant Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją. Savo pavyzdžiu ir savo nuoširdžia veikla aktyvino, drąsino ypač Jūžintų seniūnijos žmones – bendruomenes, organizacijas, teikti projektus, dalyvauti mokymuose.

Pati inicijavo du projektus, iš kurių vieną „Ragelių pastato – parduotuvės pritaikymas savivaldybės įstaigų ir Ragelių bei aplinkinių kaimų (Kurkliečių, Meldučių, Norkūnų, Beičių, Didėjos) gyventojų reikmėms“, Nr. LEADER–11-Rokiškis – 21-021, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos vardu sėkmingai įgyvendino (buvo projekto vadovė).

2014-02-14

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner