Viešas atsakymas politikui, 2015-05-08 Print E-mail

VVG atvira ir politikams, ir partijoms, ir nepartiniams

Buvęs VVG narys Almantas Blažys 2015-05-08 rajono savivaldybės tarybos posėdyje VVG vadovus išvadino bailiais. Esą prašydami į VVG valdybą deleguoti vietos valdžiai atstovauti vietos veiklos grupės narius, juos rinkosi pagal partiškumą. Tokią Almanto Blažio retoriką kaip VVG pirmininkė laikau nepagrįstą ir politkui nederančią.

VVG, teikdama merui prašymą dėl valdybos narių delegavimo į vietos veiklos grupės valdybą, pateikė pilną VVG narių sąrašą, kurį sudaro 132 šiuo metu organizaciją jungiantys nariai. Taigi, ne VVG vadovai rinkosi, kas tinkamas būtų atstovauti vietos valdžiai. Viena aišku, kad rajono savivaldybės tarybos išdelegavimas - tai tik pirma pakopa tapti vietos veiklos grupės valdybos nariu, nes kas bus išrinktas sprę tik VVG visuotinis narių susirinkimas, į kurį VVG renkasi taip pat gegužės 8 dieną nuo 16 val.

Tai jau antras kartas, kai buvęs vietos veiklos grupės narys, beje, vieną kadenciją (2009-2011 m.) buvęs ir valdybos narys Almantas Blažys, organizacijai mėgina uždėti neigiamą politinio išskaičiavimo spaudą. Jam turėtų būti žinoma, kaip ir kitiems, kam įdomi organizacijos veikla , jog VVG valdybą sudaro 3 sektoriai: pilietinis, verslo ir valdžios; jog valdžios sektoriui iš 20 valdybos narių dabar teatstovauja 4 nariai, o, pasikeitus organizacijos įstatams, naująją kadenciją atstovaus 5 nariai (ir tai tėra 25 proc. viso valdybos narių skaičiaus). Kandidatų į valdybą kėlimo procedūra sektoriuose vyko beveik 2 savaites ir nuolat apie iškeltus kandidatus buvo pildoma informacija VVG tinklalapyje http://rokiskiovvg.lt/index.php/lt/home/521-rengiantis-susirinkimui-2015-05-08. Kaip VVG pirmininkė, organizuodama sektorių susitikimus, galiu patikinti, kad VVG nariai kandidatų partiškumo klausimo niekur, išskyrus rajono savivaldybės tarybą, nekėlė. Tai kas čia tuščiai politikuoja?

VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner