Valdybos posėdyje, 2015-12-18 Print E-mail
Valdyboje padėkota nariams ir
patvirtintos strategijos pataisos
Eglute
Į paskutinįjį 2015 m. posėdį VVG valdyba rinkosi didžiųjų švenčių išvakarėse, tačiau darbotvarkė nebuvo pramoginė, greičiau - stipriai darbinė. Valdyba analizavo ir pritarė Strategijos redakcinės grupės pateiktiems strategijos taisymams, kurie kitos savaitės pradžioje privalo būti pateikti NMA vertintojams.

Pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė pristatydama redakcinės darbo grupės parengtą Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020 taisymų projektą, taip pat sakė, kad į bent trečdalį vertintojų pateiktų rekomendacinio pobūdžio pastabų neatsižvelgta, nes tai sugriautų strategijos logiką ar išbalansuotų įprastą VVG veiklos ritmą. Jeigu vertintojais pateiks savo pastaboms teisės aktų pagrindimą, tuomet vėl bus galima persvarstyti šiandieninius redakcinės darbo grupės sprendimus.

Valdyba priėmė pirmininkės R.Stankevičiūtės-Vilimienės iniciatyvą kreiptis į Rokiškio miesto vietos veiklos grupę ir pakviesti pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Parengtame sutarties projekte kalbama apie dalijimąsi praktika organizuojant bendruomenių inicijuotos vietos plėtros procesus rajone, bendrai rengiamus seminarus, konferencijas, sklaidos akcijas, drauge rengiamus projektus nacionalinėms ir tarptautinėms finansavimo programoms. Taip pat bendrai veikti populiarinant krašto kultūros paveldą, tradicinius amatus, tvirtinant ryšius su tėviškėnais. Stiprinti smulkius verslus, amatininkų veiklą ir kt.

Finansininkas V.Morkūnas pristatė klausimus dėl VVG sprendimų, susijusių su įvairiomis NMA pritaikytomis išmokų mažinimo problemomis. NMA sprendimą dėl tarptautinio projekto "Atrasta istorija" VVG buvo apskundusi Žemės ūkio ministerijai. Ministerija, įvertinusi argumentus, NMA sprendimą panaikino ir paprašė agentūros klausimą persvarstyti. Neoficialiai žinoma, kad NMA yra pritaikiusi išmokų mažinimą ir Parengiamosios paramos pirmajam mokėjimo prašymui Iš diskusijų su vertintoja, aiškėja, kad jai nesuprantama suminės darbo laiko aspkaitos sistema. Jei dėl to oficialiai bus mažina išmokama paramos lėšų suma, VVG vėl aspsiprendusi tokį agentūros sprendimą skųsti.

Valdyba taip pat aptarė kasdieninius kalusimus - pasirašytų sutarčių tvirtinimą, nario mokesčio įsiskolinimus, VVG galimybes skolintis iš savivadybės lėšų tarprojektiniu laikotarpiu biuro išlaikymo išlaidoms padengti. 

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020 taisymų patvirtinimo
2. Dėl Parengiamosios paramos mokėjimo prašymo
3. Dėl bendradarbiavimo su Rokiškio miesto VVG
4. Dėl sutarčių tvirtinimo
5. Dėl bendrųjų klausimų

eilute su zum ir rokiskio vvg

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner