Bendruomenės, 2016 m. sausis Print E-mail
Apie naująją strategiją, NVO finansus ir kitas paramos programas eilute su kpf leader  zum

Sausio 18 d. kaimo bendruomenių lyderius sukvietusi į pasitarimą vietos veiklos grupė pirmiausia akcentavo, kad laikas rengtis naujajam strateginiam laikotarpiui, kuris turėtų startuoti nuo šių metų vidurio. Taip pat aptarti esminiai teisės aktų, reglamentuojančių nevyriausybinių organizacijų veiklą, pasikeitimai; apžvelgtos kitos nacionalinės bei savivaldybės paramos programos, skirtos bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms aktyvinti.

Startui rengtis nuo metų vidurio

VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, primindama naująją strategiją (ji šuo metu vertinama), su bendruomenių aktyvu išsamiai vėl aptarė visas suplanuotas priemones, jų rodiklius, darbotvarkę, vertinimo balus. (Visas strategijos projektas yra patalpintas tinklalpyje.) VVG pirmininkė, strategijos projekto vadovė priminė lyderiams, kaip, generuojant idėjas, jas tikrintis strategijos dokumente, pakvietė neatidėliojant su vietos žmonėmis diskutuoti dėl idėjų ir suformuluotus projektinius ketinimus aktyviai aptarinėti su vietos gyventojais. Pagal 2016 m. strategijos planą pirmuosius numatyta rinkti projektus pagal abi I prioriteto „Kaimų atnaujinimas, investuojant į paveldo, turizmo traukos objektus ir kaimų gyventojų viešųjų problemų sprendinius“ priemones. Strategijos sutartį VVG tikisi turėti 2016 m. liepą, kvietimą teikti pariškas paskelbti liepos- rugpjūčio mėnesiais, o projektų paraiškų surinkimą surengti rugsėjo mėnesį; po to vertinimas. 2017 metų pradžioje projektai galėtų būti pradėti įgyvendinti.

Susitikimų vietos bendruomenėse ciklą VVG rengs jau po to, kai Žemės ūkio ministerija parengs vietos projektų administravimo taisykles, nes tik tada bus aiškesni ir pareiškėjų, ir išlaidų tinkamumo reikalavimai. Antra vertus, reikia dar lūkterėti ir dėl pačios strategijos, kai jau bus aiškiau, ar vertintojai visus VVG sumanymus leis įgyvendinti.

Strategijos priemonių planas

Keičiasi NVO finansinės apskaitos reikalavimai

Nuo šių metų nevyriausybinių organizacijų finansų apskaita sulauks ypatingo valstybės institucijų dėmesio – praėjusių metų finansinės atskaitomybės rinkinius pasitvirtinusios visuotiniuose susirinkimuose visos nevyriausybinės organizacijos privalės iki gegužės 1-osios pateikti dar ir Registrų centrui. VVG finansininkas Valentinas Morkūnas pateikė apie tai pranešimą.

NVO finansinės apskaitos reikalavimų pasikeitimai.

Bendruomenių idėjoms – finansinės programos

Iki sausio 29 d. bendruomenių stiprinimo, paramos jų veiklai projektų paraiškas renka Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kovo mėnesį vietos projektų paraiškas rinks Žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija. Taigi, pritraukti išorines lėšas į savo teritoriją bendruomenės turi nemažai galimybių.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektų konkurso reikalavimai

Žemės ūkio ministerijos būsimo konkurso aptarimo medžiaga

Nemažai savivaldybės įvairių fondų taip pat paskelbes projektų konkursus. Todėl, kad bendruomenės jiems būtų pasirašusios, turi atlikti namų darbus – privalo nuo šių metų kasmet iki vasario 15 dienos užpildyti ir pateikti trumpas veiklos ataskaitas, kurios bus viešinamos savivaldybės tinklalapyje www.rokiskis.lt. Informaciją apie anketas kaimų bendruomenėms išsiuntinės savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistė Zita Juodelienė, tel.(8-458) 51885; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .. Na, o pačią informaciją savivaldybės tinklalapio rubrikoje „Nevyriausybinės organizacijos“ administruoja savivaldybės specialistė Janina Komkienė, tel. (8-458) 71345; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Foto žvilgsnis
nuotraukos R.Stankevičiūtės-Vilimienės

2016 sausis KB1

Panemunio kaimo bendruomenės Danutės Gabriūnienės kolegoms suslėgtą sūrį kibo pjaustyti Danutė Kirstukienė.

2016 sausis KB3

VVG finansininkas Valentinas Morkūnas pristatė NVO finansinės apskaitos naujoves.

2016 sausis KB4

Bendruomenių lyderiai šįkart buvo užgulti informacijos lavinos.

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner