VVG valdyboje _2011, gegužė Print E-mail

Valdyba pasirengė konferencijai (visuotiniam susirinkimui)

Gegužės 16 dieną VVG valdybos posėdžio pagrindinės temos buvo susijusios su pasirengimu konferencijai „Pirmieji strategijos įgyvendinimo žingsniai“ ir visuotiniam ataskaitiniam- rinkiminiam narių susirinkimui.

Išanalizuota Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos eigos vertinimo sistema, procedūros ir pagal jas įvertinta esama situacija, kalbėta apie mokslininkų rekomenduojamą VVG veiklos kompleksinio vertinimo sistemą, kuris galėtų būti taikomas VVG veiklos gilesnei savianalizei.

Išklausyta VVG pirmininko ataskaita, patvirtinta VVG valdybos kadencijos ataskaita, finansinė 2010 metų atskaitomybė.
Į VVG priimti nauji nariai, daugiausia įvairių VVG sektorių rekomenduoti į naujos sudėties VVG valdybą žmonės – su seniūnijų bendruomenių rekomendacijomis į VVG priimti Laura Viduolytė – Pupelienė, Gitana Siniauskienė, Vilmantas Raupys; su NVO sektoriaus – Zinaida Kurpienė; su verslo – Rita Brėdienė; su rajono tarybos – Vidmantas Kanopa, Vytautas Saulis, Albinas Urbonas. Taip pat patenkintas vienos VVG narės prašymas dėl asmeninių priežasčių išstoti iš VVG. Taigi, po šio valdybos posėdžio patvirtintų įvairių korekcijų VVG sąrašas išaugo iki 102 narių.
Tartasi dėl VVG naujų valdymo organų formavimo: į naujos VVG valdybos sudėtį valdyba savo vardu teiks Karolio Skripkos kandidatūrą (kaip vienintelio VVG nario, kuriam nėra sukakę 25 – eri metai), teiks pirmininko kandidatūrą - Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė. Valdyba pasiūlys revizinės komisijos sudėtį: Vimdantas Taroza, Algirdas Kazinavičius, Zita Juodelienė. Nariai pasidalijo įsipareigojimais per visuotinį susirinkimą.
Primename, kad konferencija ir visuotinis ataskaitinis - rinkiminis narių susirinkimas vyks šį penktadienį – gegužės 20 d. nuo 16 val. savivaldybėje, I a. salėje.

 

 

 

 

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner