Seime, 2016-06-29 Print E-mail

Seimo komitetų vadovai apie VPS: „nenormalu - vežimą statyti prieš arklį“

 

Susitikimo akimirka: iš kairės – VVG atstovės Helena Simonaitienė, Jolita Umbrasienė, Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Petras Čimbaras, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotoja Milda Petrauskienė, VVG atstovas Virgilijus Šironas.

2016 06 29_LRS_KRK
Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių, dalies Utenos apskrities vietos veiklos grupių deleguoti atstovai birželio 29 d. susitiko su Seimo nariais - Kaimo reikalų komiteto pirmininku Petru Čimbaru ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotoja Milda Petrauskienė, kuri ir surengė susitikimą.

Vietos veiklos grupės paprašė Seimo narių atkreipti dėmesį į stringantį KPP 2014-2020 LEADER programos įgyvendinimą Lietuvoje dėl vėluojančių teisės aktų.

Stipriai užvilkintas strategijų vertinimas perkėlinėjant vertinimo pabaigos datas iš 2015 m. gruodžio į 2016 m. vasarį, vėliau į balandį, galiausiai vertinimas buvo baigtas tik birželį. Problema ta, kad VVG buvo įspraustos į kampą ir strategijas pradėjo rengti be patvirtintų teisės aktų, ir kai vėluojančios taisyklės buvo patvirtintos, imta parengtas strategijas pritempinėti prie taisyklių reikalavimų. Toks veikimas diskreditavo svarbiausią programos nuostatą, kad patys vietos gyventojai kurtų vietos plėtros strategiją ir realizuotų programos iniciatyvą „strategija - iš apačios“. Strategijos buvo baigtos tvirtinti tik birželio 15 d. , tuo tarpu, kai kaimyninėse šalyse vietos projektų surinkimai pagal patvirtintas vietos plėtros strategijas Estijoje jau pradėti pernai rudenį, Latvijoje šių metų pavasarį. Lietuvos vietos veiklos grupės, net ir turėdamos patvirtintas strategijas, dar vis tiek negalės pradėti įgyvendinimo proceso, nes Žemės ūkio ministerija vėluoja parengti Vietos projektų administravimo taisykles, realiai žadama jas tvirtinti tik rudenį.

Taip pat Seimo nariai paprašyti atkreipti dėmesį į mėginimą susiaurinti projektų vykdytojų ratą, kaip į nuostatą labai nepalankią atokioms kaimiškoms teritorijoms; nors KP programoje teisė apibrėžti pareiškėjų ratą LEADER priemonėje buvo skirta pačiai VVG, tačiau rengiamose vietos projektų administravimo taisyklėse rengėjai siekia primesti savo supratimą, siaurindami pareiškėjų ratą iki VPS teritorijoje gyvenančių ir veikiančių asmenų. Taip pat atkreiptas Seimo narių dėmesys į dviprasmiškas taisyklių formuluotes; į teisės aktų nesuderinamumą; į Kultūros paveldo ir saugomų teritorijų – kaip kaime esančių patrauklių objektų - tvarkybos ir populiarinimo sąlygų susiaurinimą; į Lietuvos vietos veiklos grupių tarptautinę izoliaciją atidedant tarptautinio bendradarbiavimo priemonę; į sumažintas VPS administravimui lėšas; į netinkamą ŽŪM ir NMA dėmesį siekiant išaiškinti priimtų teisės aktų ar savo sprendimų nuostatas.

Seimo nariai padėkojo vietos veiklos grupių atstovams už pristatytą situaciją. Pavadino nenormaliu reiškiniu, kad „vežimas buvo pastatytas prieš arklį“ t.y. VVG turėjo pradėti kurti teritorines strategijas neturėdamos visų reikalingų teisės aktų ir todėl tokioje situacijoje, natūralu, kad visas procesas įstrigo, buvo daug klaidų, nesusikalbėjimo. Seimo komitetų vadovai apgailestavo, kad Seimas nebuvo anksčiau informuotas apie situaciją, kad per ilgai tylėta, ir pažadėjo planingą parlamentinę kontrolę LEADER procesui Lietuvoje organizuojant periodinius sutikimus su visomis suintersuotomis grupėmis.

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner