VVG konferencija, 2011-05-20 Print E-mail

Pirmieji strategijos įgyvendinimo metai 

  

 

VVG narė Birutė Bagdonienė
demonstruoja naują VVG nario
užrašų knygelę su svarbiausiom
VVG datom
ir Rokiškio rajono
kaimo vietovių

plėtros strategijos akcentais.
Audronės Baltuškaitės foto 

     

Praėjo metai nuo sutarties tarp Rokiškio rajono vietos veiklos grupės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros pasirašymo dėl parengtos Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos įgyvendinimo (2010-06-07). Nors matomų dalykų dar nesukurta, bet apčiuopiamų patirčių jau yra ir jos buvo aptartos gegužės 20 d. vykusioje konferencijoje „Pirmieji strategijos įgyvendinimo žingsniai“.

Per šį laiką įvyko 53 mokymai strategijos vietos projektų temomis. Juose žinių sėmėsi ir patirtį gilino 769 kaimo žmonės. Surengtas tarptautinis seminaras kelionė po Olandiją ir Belgiją. Gyventojų idėjos jau sugulė į 32 vietos projektus, prie jų šiandien pluša VVG pasamdyti vietos projektų vertintojai. Iš strategijai įgyvendinti skirto finansavimo VVG biure sukurtos trys darbo vietos, iš jų 2 kaimo gyventojams; diskusijų apie strategijos atveriamas galimybes fone gimė dvi naujos kaimo bendruomenės – Lailūnų ir Aleknų. Ruošiantis pirmajam vietos projektų teikimo kvietimui surengti rajono kaimuose veikiančių nevyriausybininkų apklausa ir anketavimas. Pagal jų lūkesčius suformuluotos kvietimo sąlygos – pašaukta teikti paraiškas pagal visas 7 Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos veiklos sritis, 50-čiai proc. kiekvienai jų numatytos paramos lėšų sumos. Apie didelį susidomėjimą VVG strategijos projektais byloja iškalbingas faktas - strategijoje numatyta minimaliai per visą laikotarpį įgyvendinti 41 projektą, o VVG jau per pirmą kvietimą sulaukė 32 paraiškų (iš viso suplanuoti 3 kvietimai). Beje, aktyviausi pareiškėjai, kaip tikėtasi ir siekiama Leader programoje, yra kaimų bendruomenės ir kitos krašto nevyriausybinės organizacijos – jos pateikė 24 paraiškas, dar 3 viešųjų erdvių projektų pareiškėjas yra savivaldybė, tačiau jų iniciatoriai taip pat yra kaimo bendruomenės, aktyviai dirbusios, kad projektai atsirastų. Visa informacija apie paraiškas teikiama šio tinklalapio rubrikoje „Informacija pareiškėjams“, skyriuje „Informacija apie paraiškų vertinimą“. Konferencijoje „Pirmieji strategijos įgyvendinimo žingsniai“ taip pat kalbėta apie strategijos eigos priežiūros sistemą, vertinimo rodiklius.
Ar bent per žingsnį artėjame prie patrauklesnio ir patogesnio gyventi kaimo, kaip kad numatyta strategijos vizijoje, šiandien kalbėti dar anksti, nes praėjęs pirmasis strategijos įgyvendinimo laikotarpis buvo tik pati praktinių darbų pradžia: kvietimo dokumentų rengimas, paraiškų surinkimas, vertinimo sistemos kūrimas ir įgyvendinimas. Panašu, kad birželio mėnesį VVG suspės paskelbti keleto vietos projektų darbų pradžią.
Primename, kad Rokiškio krašto kaimų gyventojų viešosioms iniciatyvoms patvirtintos lėšos yra 8 mln. 980 tūkst. Lt Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijai bei dar 300 tūkst.Lt šios strategijos dalyvių pasirengimui.

Pranešimai

 1. Pirmieji Strategijos įgyvendinimo žingsniai

 2. Mokymų programos pirmasis etapas

Konferencijos akimirkos iš Audronės Baltuškaitės
foto reportažų
.
Daugiau šios autorės ir Sauliaus
Petro Stanišausko nuotraukų bus patalpinta
artimiausiu metu galerijoje.
 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner