Valdyboje, 2016-09-29 Print E-mail

VVG šauks visuotinį susirinkimą

 

Po valdybos posėdžio valdybos nariai Gireišiuose prie Struvės paminklo pasodino ŽŪM dovanotą naujojo strateginio laikotarpio obelį.

20160929 Obelis1

2016-10-28 kartu su tarptautine konferencija Struvės paminklo sukakčiai paminėti VVG šaukia visuotinį narių susirinkimą. Atsirado neatidėliotinų darbų - visų pirma, nariai laukia Strategijos galutinio, suderinto su institucijomis varianto (naujausia Strategijos redakcija yra paskelbta čia), antra - atsistatydino valdžios sektoriaus deleguotas vienas valdybos narys, tad teks atnaujinti valdybos sudėtį. Valdyboje aptarti ir kiti aktualūs klausimai.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Vitalijaus Jocio prašymo
2. Dėl „Rokiškio kaimo strategija 2014-2020“
3. Dėl vietos projektų finansavimo aprašo rengimo darbo grupės
4. Dėl metinių VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašų
5. Dėl sutarčių tvirtinimo
6. Dėl bendrųjų klausimų

Motyvuodamas dideliu užimtumu iš VVG narių ir iš valdybos atsistatydino Vitalijus Jocys, tiesa, kaip Obelių bendruomenės centro pirmininkas jis ir toliau veiks vietos veiklos grupėje. Dėl sumažėjusios valdybos sudėties VVG kreipsis į rajono merą, kad jis savo sprendimu delguotų į valdžios sektorių naują narį iš VVG fizinių asmenų grupės. Primename, kad šios valdybos kadencija baigiasi ateinantį pavasarį, tad viso labo liko 7 mėnesiai. Visgi šie mėnesiai nebus lengvi - teks parengti pirmąjį paraiškų surinkimo etapą (Vietos projektų administravimo taisykles Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė patvirtino - 2016-09-21). Pirmajame etape suplanuoti projektai pagal dvi priemones - "Kultūros ir gamtos paveldas"; "Ūkio ir verslo plėtra". Pirmininkė R. Stankevičiūtė – Vilimienė pristatė valdybai suderintus su NMA strategijos taisymus pagal 2016-07-21 vietos veiklos grupės valdybos sprendimą (protokolas Nr.14). Su NMA suderinti keitimai pagal šį valdybos sprendimą tik išlaidų išdėstymo ir darbo vietų rodiklių dalyse. Kiti suspenduoti sprendimo punktai bus suaktyvinti iš karto po to, kai NMA pateiks raštą apie agentūros iniciatyva keičiamą strategiją. Tikėtina, kad kvietimas bus jau po to, kai įsigalios visi valdyboje apspręsti Strategijos keitimai, iš kurių aktualiausias verslo priemonės intensyvumas - pagal naująją redakciją jis turėtų būti 70 proc. Kvietimui pasirengti VVG valdyba suformavo darbo grupę iš narių, kurie labai aktyviai veikė rengiant Strategiją - R.Stankevičiūtė-Vilimienė, V.Morkūnas, D.Guzienė, L.Meilutė-Datkūnienė.

Taip pat valdyba patvirtino 2016 m. metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo keitimus ir su šiais keitimais susijusius Strategijos administravimo išlaidų plano keitimus, suderintus su NMA; 2017 m. aprašą (aprašai valdybai buvo pateikti). Apžvelgtos VVG pasirašytos sutartys, aptartas pasirengimas Konferencijai/visuotiniam narių susirinkimui, kuris vyks spalio 28 d. Rokiškio krašto muziejuje. Konferencijos tema - Struvės paminklo sukakties minėjimas, į ją atvyks partneriai iš Estijos ir Latvijos, taip pat bus kviečiami atstovai iš kitų Lietuvos VVG, jų bendruomenių, kurias sieja Struvės tema. Na, o visuotiniame narių susirinkime pagrindinis klausimas bus naujojo laikotarpio strategijos galutinės redakcijos aptarimas ir naujojo valdybos nario rinkimai.

Taip pat valdyba aptarė VVG finansinę situaciją, trumpalaikės paskolos - iš savivaldybės, iš darbuotojų, bus sugrąžintos nedelsiant gavus avansinius pinigus iš NMA (mokėjimo prašymas pateiktas rugsėjo 27 d.). Strategijos nuostatomis koreguotas VVG valdymo struktūros aprašas, aptartas Kultūros tarybos ir Kultūros ministerijos paramos lėšomis vykdomas projektas „Struvės paminklo jubiliejus ir teritorijos perspektyvos“ (daugiau informacijos apie paminklą ir vykstančias akcijas, skirtas paminklo sukakčiai paminėti facebook paskyroje: https://www.facebook.com/StruveLTGireisiai/).

20160929 Obelis3 Valdybos nariai pasirašė ant Struvės akcijos akmenėlių.
20160929 Obelis4
20160929 Obelis2 VVG valdyba Struvės paminklo Gireišių punkte prie naujojo strateginio laikotarpio obelaitės.

 

eilute su zum ir rokiskio vvg

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

The Project is supported by Republic of Lithuania

 
Banner
Banner
Banner
Banner

European Commission

Banner