Rokiškio kaimo strategija 2014-2020 Spausdinti El. paštas

Pasirengimo etapai

Rokiškio kaimo strategija 201-2020 (po NMA pastabų V)
Strategija
NMA paklausimas ir VVG komentarai
Teritorijos statistika 2011
Teritorijos statistika 2014
Rokiškio kaimo strategija 2014-2020 (po NMA pastabų IV)
Strategija
NMA paklausimas ir VVG komentarai
Rokiškio kaimo strategija 2014-2020 (po NMA pastabų III)
Strategija
NMA informacija ir VVG komentarai
Rokiškio kaimo strategija 2014-2020 (po vertintojų pastabų II)
Strategija
Vertintojų pastabos ir VVG komentarai
Rokiškio kaimo strategija 2014-2020 (po vertintojų pastabų I)
Strategija: susitikimų-aptarimų planas (pildomas)
Rokiškio kaimo strategija 2014-2020 (pateikta vertinti)

Strategijos priedai

1 priedas.Teritorijos statistika
Teritorijos statistika 2011
Teritorijos statistika 2014

2 priedas VVG istorija, projektai, bendradarbiavimas, VVG narių sąlyginis pasiskirstymas pagal sektorius
3 priedas VVG teritorijos NVO aktyvumas

4 priedas

Parengiamosios darbo grupės protokolai
Strategijos rengimo darbo grupės protokolai
Verslumo anketų analizė

Strategijos trumpas pristatymas (2015-08-21 visuotinio susirinkimo pranešimas)
Susitikimų su gyventojais ir interesų grupėmis dėl naujosios Strategijos 2015 m. planas (pildomas)

Strategijos dalių projektai

Prioritetai ir idėjos (pildoma)
VVG, organizacijos vertybės, misija
Teritorijos situacijos analizė
SSGG, VPS vizija, prioritetai
VPS sąsaja su kitais teritorijos strateginiais dokumentais
VPS ir LEADER bei kiti horizontalieji principai
VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sričių aprašymas/ VVG Veiklos planas
VPS ir VVG finansinis planas
VPS rodikliai
VVG valdymas ir VPS stebėsenos užtikrinimas

Tinklalapio rubrikoje "Naujienos"

Konferencijoje - visuotiniame susirinkime, 2015-08-21
Visuotinis susirinkimas, 2015-08-21

2014-2020 Strategija (IV)
2014-2020 Strategija (III)
2014-2020 Strategija (II)
2014-2020 Strategija (I)

Parengiamosios paramos projektas Nr.42PP-KP-14-1-05349

Parengiamosios paramos projekto Nr.42PP-KP-14-1-05349 ataskaita
eilute su zum ir rokiskio vvg
 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

Projektą remia Lietuvos Respublika

 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

ES komisija

Reklaminis skydelis