Aktualūs teisės aktai Spausdinti El. paštas

Eil.Nr.

Pavadinimas
2014-2020 m. laikotarpio teisės aktai
1 Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa ir jos administravimo taisyklės
2 Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės
3 Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
4 Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
5

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės

2007-2013 laikotarpio teisės aktai

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės

Strategijų atrankos taisyklės


Strategijų administravimo taisyklės


Priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu) taisyklės

Paramos viešinimo taisyklės


Mokymų programos taisyklės

Kultūros paveldo objektai


Didžiausių įkainių nustatymo metodika

9.

Viešųjų pirkimų įstatymas

10. Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo
taisyklės

11. Dokumentų ir archyvų įstatymas


12. Tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo taisyklės

13. Teritorinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo taisyklės

14. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

15. Įstatymas "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo"

16. Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

17. Statybos įstatymas

18. Žemės įstatymas

19. Teritorijų planavimo įstatymas

20. Saugomų teritorijų įstatymas

21. Žemės reformos įstatymas
22. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas
 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

Projektą remia Lietuvos Respublika

 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

ES komisija

Reklaminis skydelis