Vietos projektų aprašai Spausdinti El. paštas

1.1.1. Veiklos sritis. Parama socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms.


Pareiškėjas/Partneris Projekto pavadinimas
Nuoroda
V kvietimo projektai
Pandėlio sporto klubas "Pandėlio SK"
"Kilk nuo sofos ir judėk"
Apie
projektą
Panemunėlio miestelio bendruomenė "Struvės kaimas" Apie
projektą
Kaimo bendruomenė "Pakriauna" "Karaoke visiems" Apie
projektą
Salų kaimo bendruomenė "Bendruomeniškumo sala" Apie
projektą
IV kvietimo projektai
Kamajų bendruomenė "Jaunimo iniciatyvų skatinimas
Kamajų bendruomenėje"
Apie projektą
Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Rokiškio skyrius „Kaimo bendruomenių jaunimo
organizacijų tinklo vystymas“
Apie
projektą
Rokiškio r. Panemunėlio pagrindinė mokykla "Patirtis kuria ateitį" Apie projektą
J. Vienožinskio tėviškės bendruomenė "Kviečiame į svečius pas dailininką J. Vienožinskį" Apie projektą
III kvietimo projektai
Čivylių bendruomenė "Nori pasikeitimų - pradėk nuo savęs" Apie projektą
Kriaunų kaimo bendruomenė "Kriaunų krašto gyventojų saviraiškos
galimybių
didinimas, aktyvumo ir
bendruomeniškumo ugdymas"
Apie projektą
Rokiškio r. Kavoliškio mokykla - darželis "Sportuojanti bendruomenė -
sveika bendruomenė"
Apie projektą
Aukštakalnių kaimo bendruomenė "Aktyvus kaimas" Apie projektą
Obelių sporto klubas "Obeliai" "Su kamera iš gyvenimo, kai pasensiu,
knygas gvildensiu"
Apie projektą
Rokiškio r. Kriaunų pagrindinė mokykla "Stovyklauk, sportuok, pažink" Apie projektą
Rokiškio r. Pandėlio gimnazija "Pandėlio krašto gyventojų bendruomeniškumo
skatinimas
per kultūrinę,sportinę veiklą"
Apie projektą
Duokiškio kaimo bendruomenė "Žaisdamas augu, mąstau, tobulėju" Apie projektą
Panemunio kaimo bendruomenė "Kurdami Panemunio ateitį
nepamirškime praeities"
Apie projektą
Kazliškio kaimo bendruomenė "Sveiki = laimingi" Apie projektą
II kvietimo projektai
Rokiškio jaunimo organizacijų
sąjunga "Apvalus stalas"
"Kaimo bendruomenių veiklos kokybės
gerinimas ir kompetencijų ugdymas"
Apie projektą
Laibgalių bendruomenė "Gatvių sankryža – kelias į aktyvią
Laibgalių bendruomenės ateitį"
Apie projektą
Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio viešoji biblioteka
"Biblioteka - bendruomenei" Apie projektą
I kvietimo projektai (įgyvendinti)
Čivylių bendruomenė
"Čivyliuose – mano namai"
Apie projektą
Lailūnų kaimo bendruomenė "Bendruomenės namai –
lailūniečių namai"
Apie projektą
Žiobiškio kaimo bendruomenė
"Žiobiškio krašto gyventojų
veiklumo skatinimas"
Apie projektą
Duokiškio kaimo bendruomenė
 "Duokiškio kaimo bendruomenės
ugdymas, aktyvinimas, telkimas"
Apie projektą
Aleksandravėlės kaimo bendruomenė
"Paulius Širvys – krašto
žmones telkiantis vardas"
Apie projektą
Kazliškio kaimo bendruomenė
"Kelios Kazliškio kartos –
vienas gyvenimas"
Apie projektą
Kairelių kaimo bendruomenė
"Kairelių ateitį kuriame patys"
Apie projektą
Kamajų bendruomenė
"Bendravime mūsų stiprybė"
Apie projektą
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaimo bendruomenė
„Būkime ir kartu kurkime
Bajorų kaimo tradicijas“
Apie projektą
Pandėlio miesto bendruomenė
"420 žingsnių dabartin"
Apie projektą
Rokiškio rajono
bendruomenių asociacija
"Pirmosios vagos varžytuvės" Apie projektą
Aukštakalnių kaimo bendruomenė
"Vienodi paukščiai buriasi
į pulkus" (R.Burton)
Apie projektą


1.1.2. Veiklos sritis. Saugios kaimo aplinkos kūrimas.

Pareiškėjas/Partneris Projekto pavadinimas Nuoroda
III kvietimo projektai
Juodupės miestelio ledo ritulio sporto klubas "Sportuojanti Juodupė - saugi bendruomenė" Apie
projektą
Rokiškio r. Kamajų A. Strazdo gimnazija "Greta gyvename - kartu sportuojame" Apie
projektą
Viešoji įstaiga "Saviugdos centras" "Sveikas žmogus - sveika bendruomenė" Apie
projektą
I kvietimo projektai (įgyvendinti)
Sporto klubas „Obeliai“/
partneris - Rokiškio rajono savivaldybė
„Sportuojanti bendruomenė –
sveika visuomenė“
Apie
projektą

1.2.1. Veiklos sritis. Parama priemonėms, didinančioms kaimo gyventojų verslumą

Pareiškėjas/Partneris Projekto pavadinimas Nuoroda
IV kvietimo projektai
Panevėžio kolegija "Verslios kaimo bendruomenės –
verslus Rokiškio rajonas"
Apie
projektą
III kvietimo projektai
Igorio Skripkos individuali įmonė "Amatų kalvė" Apie
projektą


1.2.2. Veiklos sritis.Parama kaimo gyventojų verslo iniciatyvoms (pelno projektai)

Pareiškėjas/Partneris Projekto pavadinimas Nuoroda
IV kvietimo projektai
UAB "Rokvesta"
„Alternatyvaus verslo plėtra Bajorų kaime“ Apie
projektą
UAB "Rokmedis" „Medienos apdirbimo įrengimų modernizavimas
įmonėje „Rokmedis“
Apie
projektą
III kvietimo projektai
UAB Palomenės energija "Aleksandravėlės mobilios medžio
dirbtuvės"
Apie
projektą
I kvietimo projektai
UAB „Šiaurės meška“ „Kelių valymo ir pakelių šienavimo
paslaugų plėtra
Obelių seniūnijoje“
Apie
projektą
Igorio Skripkos IĮ „Suvenyrinės produkcijos
gamybos plėtra, puoselėjant
krašto amatų tradicijas“
Apie
projektą


2.1.1. Veiklos sritis.
Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas

Pareiškėjas/Partneris Projekto pavadinimas Nuoroda
IV kvietimo projektai
Rokiškio jaunimo centras –
Rokiškio rajono
savivaldybės administracija
"Turistinės bazės stogo remontas" Apie
projektą
III kvietimo projektai
Kamajų kaimo bendruomenė/
partneris – Rokiškio rajono
savivaldybės administracija
"Patalpų pritaikymas kamajų miestelio
gyventojų poreikiams"
Apie
projektą
II kvietimo projektai
Rokiškio rajono Juodupės gimnazija/
partneris – Rokiškio rajono
savivaldybės administracija
„Rokiškio rajono Juodupės gimnazijos sporto
patalpų remontas,
pritaikant bendruomenės poreikiams“
Apie
projektą
Viešoji įstaiga „Rokiškio rajono ligoninė“/
partneris – Rokiškio rajono
savivaldybės administracija
„VšĮ Rokiškio rajono ligoninės
palaikomojo gydymo ir
slaugos skyriaus Pandėlio poskyrio
atnaujinimas“
Apie
projektą
Rokiškio rajono Jūžintų Juozo Otto Širvydo
vidurinė mokykla/ partneris – Rokiškio
rajono savivaldybės administracija

„Mokyklos poilsiavietės pastatų rekonstrukcija
ir apstatymas“

Apie
projektą
I kvietimo projektai
Rokiškio rajono savivaldybės administracija „Ragelių pastato - parduotuvės pritaikymas
savivaldybės įstaigų ir
Ragelių bei aplinkinių kaimų (Kurkliečių,
Norkūnų, Beičių, Didėjos)
gyventojų reikmėms"
Apie
projektą
Rokiškio technologijos, verslo ir
žemės ūkio mokykla
„Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio
mokyklos sporto salės remontas, pritaikant
patalpas bendruomenės poreikiams"
Apie
projektą
Pandėlio Švč. M. Marijos vardo parapija „Parapijos namai - visų namai" Apie
projektą
Jūžintų kaimo bendruomenė/ partneris -
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
„Bendruomenės patalpų atnaujinimas ir
iniciatyvos atgaivinant amatus"
Apie
projektą
Aleknų kaimo bendruomenė „Aleknų bendruomenės namų
kūrimas ir įrengimas"
Apie
projektą


2.1.2. Veiklos sritis. Kaimo vietovei svarbių viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas

Pareiškėjas/Partneris Projekto pavadinimas Nuoroda
IV kvietimo projektai 
Konstantinavos bendruomenės santalka/
partneris - Rokiškio rajono
savivaldybės administracija
"Konstantinavos bendruomenės namų teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas bendruomenės poreikiams" Apie
projektą
III kvietimo projektai
Lailūnų kaimo bendruomenė/
partneris - Rokiškio rajono

savivaldybės administracija

"Kad kaime gyventi būtų geriau"

Apie
projektą
Panemunėlio pagrindinė mokykla/
partneris - Rokiškio rajono
savivaldybės administracija
"Panemunėlio pagrindinės mokyklos teritorijos pritaikymas bendruomenės aktyviam poilsiui" Apie
projektą

Aukštakalnių kaimo bendruomenė/
partneris - Rokiškio rajono
savivaldybės administracija

"Teritorijos prie Aukštakalnių kultūros centro visuomenės kultūrinei, poilsinei veiklai sutvarkymas"

Apie
projektą

Kazliškio kaimo bendruomenė/
partneris - Rokiškio rajono
savivaldybės administracija

"Kazliškio pradinės mokyklos teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams" Apie
projektą
Rokiškio rajono
savivaldybės administracija

"Rekreacinės zonos įrengimas
prie Kurkliečių II tvenkinio"

Apie
projektą
Obelių bendruomenės centras/partneris - Rokiškio rajono
savivaldybės administracija
"Obelių miesto aikštė" Apie
projektą
Žiobiškio kaimo bendruomenė
/partneris - Rokiškio rajono
savivaldybės administracija

"Žiobiškio kaimo bendruomenės ir VšĮ
Rokiškio
jaunimo centro stadiono renovacija"

Apie
projektą
Onuškio kaimo bendruomenė/
partneris - Rokiškio rajono savivaldybė
"Poilsio zonos prie Onuškio ežero įrengimas" Apie
projektą
Lukštų kaimo bendruomenė "Versmė"
/
partneris - Rokiškio rajono
savivaldybės administracija
"Lukštų kaimo poilsio ir sporto zonos įrengimas,
pritaikant vaikas, jaunimui ir senjorams"
Apie
projektą
Kairelių kaimo bendruomenė/
partneris - Rokiškio rajono savivaldybė
"Poilsio ir sporto zonos sukūrimas Gediškiuose" Apie
projektą
Rokiškio r. Obelių mokykla – darželis/
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
"Rokiškio r. Obelių mokyklos – darželio vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimas" Apie
projektą
Skemų socialinės globos namai/
Rokiškio rajono Skemų kaimo bendruomenė
"Rokiškio r. Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parko įkūrimas" Apie
projektą

Rokiškio r. Kamajų Antano
Strazdo gimnazija/ partneris -
Rokiškio rajono
savivaldybės administracija

"Žaidimų aikštelių atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas" Apie
projektą
Obelių vaikų globos namai "Vaikų svajonių miestas" Apie
projektą
II kvietimo projektai
Rokiškio rajono Juodupės lopšelis - darželis/
partneris – Rokiškio rajono savivaldybės
administracija
„Rokiškio rajono Juodupės lopšelio –
darželio žaidimų aikštelės atnaujinimas“
Apie
projektą
Rokiškio rajono savivaldybės administracija/
partneris – Kriaunų kaimo bendruomenė
„Kriaunų kaimo paplūdimio pritaikymas
gyventojų poilsiui – II“
Apie
projektą


2.1.3. Veiklos sritis. Kultūros paveldo objektų išsaugojimas, amatų gaivinimas ir plėtra

Pareiškėjas/Partneris Projekto pavadinimas Nuoroda
III kvietimo projektai
L. Sadauskienės IĮ/ partneris -
Juodupės miestelio gimnazija
"Juodupės baravykų ir šakočių namai" Apie
projektą
II kvietimo projektai
Kaimo bendruomenė „Čedasai“/
partneris – Čedasų Šv. Apaštalų
Petro ir Povilo parapija
"Čedasų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčios tvarkybos darbai"
Apie
projektą
Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros
ir paramos fondas/
partneris – Panemunėlio
miestelio bendruomenė
"Panemunėlio miestelio tradicinių
amatų centro įkūrimas ir
pritaikymas bendruomenės
poreikiams"
Apie
projektą
I kvietimo projektai
Antanašės kaimo bendruomenės centras „Antanašės kaimo bendruomenės centro
patalpų įrengimas krašto amatams gaivinti"
Apie
projektą
Rokiškio rajono savivaldybė/
partneris - Lietuvai pagražinti draugija
„Moškėnų piliakalnio pritaikymas turizmui ir
visuomenės poreikiams"
Apie
projektą
 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

Projektą remia Lietuvos Respublika

 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

ES komisija

Reklaminis skydelis