Taisyklės Spausdinti El. paštas

Bendrieji priedai Taisyklės

Nauja dokumentų redakcija (nuo 2014-05-23)
1. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo, socialinio – ekonominio aktyvumo skatinimas“ (ne pelno projektai)
2. Rokiškio rajono VVG vidaus tvarkos aprašas
Dokumentų redakcija (nuo 2013-09-06)
1. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo, socialinio – ekonominio aktyvumo skatinimas“ (ne pelno projektai)
2. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo, socialinio – ekonominio aktyvumo skatinimas“ (pelno projektai)
3. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos II prioriteto „Patrauklios kaimo aplinkos kūrimas 2.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinamą Leader metodu


Dokumentų redakcija (nuo 2013-03-29)
1. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo, socialinio – ekonominio aktyvumo skatinimas“ (ne pelno projektai)
2. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo, socialinio – ekonominio aktyvumo skatinimas“ (pelno projektai)
3. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos II prioriteto „Patrauklios kaimo aplinkos kūrimas 2.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinamą Leader metodu
4. Rokiškio rajono VVG vidaus tvarkos aprašas

Dokumentų redakcija (nuo 2012-06-28)

1. Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją
1.1. Neoficialus tekstas. Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją
2. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo, socialinio – ekonominio aktyvumo skatinimas“ (ne pelno projektai)
3. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo, socialinio – ekonominio aktyvumo skatinimas“ (pelno projektai)
4. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos II prioriteto “Patrauklios kaimo aplinkos kūrimas 2.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinamą Leader metodu
Senoji dokumentų redakcija (nuo 2011-08-23)
1 Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją
2 Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo, socialinio – ekonominio aktyvumo skatinimas“ (ne pelno projektai)
3 Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo, socialinio – ekonominio aktyvumo skatinimas“ (pelno projektai)
4 Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos II prioriteto “Patrauklios kaimo aplinkos kūrimas 2.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinamą Leader metodu

Senoji redakcija (nuo 2011-08-23)
2 priedas Vietos projekto vykdymo sutartis
3 priedas Vietos projekto patikros vietoje ataskaita
4 priedas Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
5 priedas Mokėjimo prašymas
6 priedas Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (vietos projektams pagal Strategijos I prioritetą)
7 priedas Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita pagal Rokiškio rajono vietos veiklos grupės Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (vietos projektams pagal Strategijos II prioritetą)

Senoji dokumentų redakcija
1 Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją
2 Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo, socialinio - ekonominio aktyvumo skatinimas“ (ne pelno projektai)
3 Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I prioritetą „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo, socialinio - ekonominio aktyvumo skatinimas“ (pelno projektai)
4 Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos II prioriteto "Patrauklios kaimo aplinkos kūrimas" 2.1.priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ , įgyvendinamą (Leader metodu)
Bendrieji priedai
1 Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis
2 Vietos projekto vykdymo sutartis
3 Vietos projekto patikros vietoje ataskaita
4 Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
5 Mokėjimo prašymo paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones forma (pritaikyta pildyti kompiuteriu)
6 Mokėjimo prašymo pildymo instrukcija
7 Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita
8 Mokėjimo prašymas
 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

Projektą remia Lietuvos Respublika

 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

ES komisija

Reklaminis skydelis