Tvirtinti reglamentai, rekomendacijos, susitarimai Spausdinti El. paštas

2010-10-25 VVG posėdžio apžvalga. VVG valdyba patvirtino VVG svarbius dokumentus - Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos vidaus tvarkos aprašą ir VVG vietos projektų atrankos darbo reglamentą bei nusprendė kviesti vietos veiklos grupę į kaimo turizmo sodybą ir konferencijoje apžvelgti strategijos įgyvendinimo etapą.

 

Strategijos vidaus tvarkos aprašas ir projektų atrankos darbo reglamentas - šie du dokumentai reglamentuoja visą tvarką, kaip vietos projektai bus teikiami, kaip vertinami, tikrinami, tvirtinami, kaip sudaromos sutartys su pareiškėjais. Šiuo metu dokumentai pateikti peržiūrėti Nacionalinės mokėjimo agentūros paskirtam kuratoriui ir tik po to bus paskelbti tinklalapyje.
Valdybos nariai nusprendė lapkričio 26 dieną surengti strategijos įgyvendinimo konferenciją – visuotinį VVG narių susirinkimą. Rengiamo temos – Strategijos įgyvendinimo etapas, mokymų programos planas ir vykdymas, nario mokesčio apžvalga.
VVG valdyboje aptarta Žemės ūkio ministerijos rekomendacija šalies vietos veiklos grupėms nenaudoti VVG, kaip politinės tribūnos, užtikrinti, kad nebūtų politinio diskriminavimo apraiškų. Į tai reaguodama Rokiškio VVG papildė VVG valdybos narių privačių interesų deklaracijas punktu apie priklausomumą politinėms partijoms ir politiniams visuomeniniams judėjimams. Tačiau į ministerijos primygtinį rekomendavimą – stengtis nedalyvauti formalioje politinėje veikloje – nereaguota, kaip į prasilenkiančią su piliečių teisėmis.
Pritarta Etninės kultūros globos tarybos raginimui 2013-uosius paskelbti Tarmių metais.
Raginime rašoma: „Etninės kultūros globos taryba siekdama, kad gyvoji tarmių tradicija ir jos puoselėjimas Lietuvoje būtų suvokiama kaip vertybė, kaip nacionalines tapatybes išraiška ir pilietiškumo parodymas, nutarė šią problemą pateikti aukščiausiu valstybiniu lygmeniu /.../ Tačiau iki šiol neaišku, kada 2013-ųjų metų paskelbimo Tarmių metais klausimas bus įtrauktas i Seimo darbotvarkę /.../ Todėl prašome įvairius kraštiečių sambūrius ir kitas organizacijas, institucijas bei pavienius asmenis, kuriems rūpi tarmių gyvosios tradicijos išsaugojimas Lietuvoje, siųsti raginimus, kad Seimas kuo greičiau priimtų sprendimą dėl 2013-ųjų metų paskelbimo Tarmių metais. Visas raginimo tekstas yra: www.etnotaryba.lrs.lt .
Valdyba aprobavo 11 Šiaurės Rytų Lietuvos vietos veiklos grupių susitarimą bendradarbiauti, dalintis Leader metodo įgyvendinimo patirtimi, rengti bendrus renginius, susitarimas bus pasirašytas lapkričio 3 d. Pritarta kitoms pirmininko pasirašytoms sutartims.

 

Kaimo aktualijos

Lėšų šaltinis verslui pradėti: išskirtinis palankumas smulkiam, socialiniam verslui ir jaunam verslininkui

Miškininkystės technologijos: kvietimo lėšų užteko visiems

Informcija apie mokėjimų terminus

NMA: avansai greičiau

Pasėlių draudimas kompensuojamas

Mokymai konsultacijos. Rugpjūčio mėn. grafikas

Miškų aplinkosauga. Parama nuo rugpjūčio 1 d.

Parama biodujų gamybai. Paramos paraiškos nuo rugpjūčio 1 d.

Sukčiai reikalauja mokesčio

Pienininkai sulauks išmokų

Paramos viešinimas.PAKEITIMAI

Statistika: aktualus vedlys apie įgyvendintus projektus

Pakoreguotas projektų grafikas

KPP. Startuoja investicijų priemonės į žemės ūkio valdas. Paskelbtos taisyklės. Paraiškos nuo gegužės 2 iki birželio 30 d.

KPP. Parama smulkiųjų bendradarbiavimui. Paraiškos nuo liepos 4 iki rugpjūčio 31 d.

KPP. "Parama smulkiems ūkiams". Paraiškos iki gegužės 31 d. Supaprastintas verslo planas.

Viešinkite paramą už plotus

Dirbtinai sukurtos sąlygos. Keičiasi metodika

Kompensuojamas draudimas

Susieta parama. Nauji išmokų dydžiai

Kompensacijos už grynaveislius gyvūnus

Paraiškos asbestiniams stogams keisti

Paraiškų rinkimo grafiko keitimai

Parama biodujų gamybai: dokumentai per vasarį

NMA konsultacijos svetainėje

Bitininkų projektų klaidos

Bitininkų paraiškų surinkimas

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Galutinis mokėjimas - tik įregistravus statybą

Pareiškėjas atsakingas už informcijos apie pokyčius pranešimą

Iki gruodžio 14 d. paraiškos ūkio ir verslo plėtrai

Užbaigto projekto metinės ataskaitos -per ŽŪMIS

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Skaidrumui: Paramos administravimui – pasitikėjimo linija

Keitimai: Dėl PVM įstatymo pakeitimo

Svetainė: Parama - informacinėje sistemoje www.zumis.lt

Smulkiesiems: ES parama ūkių gyvybingumui skatinti

Pažanga: patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Priminimas: Svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Kontrolė: Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika

Palengvinimas: Visuomenei skirtus projektus surasite žemėlapyje

Informacija: Dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo


Pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos

Projektą remia Lietuvos Respublika

 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

ES komisija

Reklaminis skydelis